Euroopan valuuttakurssijärjestelmän kriisi 1992-93

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11264
Title: Euroopan valuuttakurssijärjestelmän kriisi 1992-93
Author: Aho, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11264
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työ tarkastelee Euroopan valuuttakurssijärjestelmän (ERM) kriisiä 1992-93 Alan Sutheriandin ja F Gulein Ozkanin mallin pohjalta. Työn alussa käydään lyhyesti läpi kansainvälisen rahataloudellisen yhteistyön lähihistoriaa ja esitellään Euroopan valuuttakurssijärjestelmän rakenne. Tämän jälkeen esitellään, miten Krugmanin (1979) ja Obstfeldin (1986) mukaan maa, jonka vaihtokurssi on kiinnitetty, joutuu valuuttakurssikriisiin silloin, kun tämän maan valuutta joutuu spekulatiivisten hyökkäysten kohteeksi. Lopuksi työssä keskitytään esittämään, miten Sutherland ja Ozkan ovat mallintaneet Euroopan valuuttakurssijärjestelmän kriisin 1992-93. He pitävät Saksojen yhdistymisen aiheuttamaa kysyntäshokkia keskeisenä tekijänä ERM:n kriisin syntymiseen. Mallissa on kaksi maata, keskusmaa ja reuna-alueen maa. Koska pääomat liikkuvat vapaasti, niin keskusmaan, Saksan, koron nousu välittyy mallissa reuna-alueen maahan ja laskee tämän hyvinvointia. Keskusmaan korko on mallin stokastinen muuttuja, ja sen oletetaan noudattavan Wiener-prosessia. Työssä johdetaan se keskusmaan korkotaso, jonka toteutuessa reuna-alueen maa välittömästi luopuu kiinteästä vaihtokurssistaan. Tätä korkotasoa kutsutaan tilakonsistentiksi laukaisutasoksi tai -pisteeksi. Mallin ensimmäinen keskeinen piirre on talouden päätöksentekijän optimaalinen valinta kiinteän ja liukuvan vaihtokurssin välillä. Toinen mallin keskeinen piirre on talouden päätöksentekijän optimointiongelman ja yksityisen sektorin odotusten välinen vuorovaikutus. Tämä strateginen vuorovaikutus talouden päätöksentekijän hyvinvoinnin optimointiongelman ja yksityisen sektorin odotusten välillä johtaa mallissa uskottavuusongelmaan. Yksityinen sektori ei luota talouden päätöksentekijään. Se tietää, että taloudenpäätöksentekijällä on mahdollisuus poiketa ennalta ilmoittamastaan vaihtokurssipolitiikasta. Tästä johtuen yksityinen sektori huomioi odotuksissaan talouden päätöksentekijän politiikkavalinnan. Talouden päätöksentekijän täytyy puolestaan huomioida yksityisen sektorin odotukset, koska nämä vaikuttavat sen hyvinvointiin. Näin mallissa löydetään se keskusmaan korkotaso, tilakonsistentti laukaisutaso, jonka toteutuessa talouden päätöksentekijänä on todellinen insentiivi luopua kiinteästä vaihtokurssistaan. Pääasiallisena lähteenäni on ollut Alan Sutherlandin ja F. Guicin Ozkanin keskustelupaperi (1994): "A Model of the ERM Crisis". Mallissa esiintyvien stokastisten differentiaalien laskemiseksi tärkeimpinä lähteinäni ovat olleet kirjat Hull, J.C. (1997): "Options, Futures and Other Derivatives" ja Brock, W.A. - Malliaris, A.G. (1982): "Stochastic Methods in Economics and Finance".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan valuuttajärjestelmä
rahajärjestelmät - Eurooppa
integraatio - valuutta - Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record