Itämeren alueen käsite eurooppalaisessa politiikassa 1980-luvun lopulta alkaen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11267
Title: Itämeren alueen käsite eurooppalaisessa politiikassa 1980-luvun lopulta alkaen
Author: Piipponen, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11267
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus tarkastelee Itämeren alueen käsitettä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata poliittisten toimijoiden Itämeren alueelle antamia merkityksiä eurooppalaisessa politiikassa 1980-luvun lopulta alkaen. Tutkimuksessa omaksutusta lähtökohdasta katsottuna Itämeren alueen määritelmät ovat tärkeässä osassa alueellisen kokonaisuuden muodostamisen prosessissa, alueen rakentamisessa. Itämeren alueen käsitteen analyysi nojaa yhtäältä niin kutsutun kriittisen käsitehistorian tutkimusmenetelmään, toisaalta tutkimus liitetään myös kansainvälisen politiikan tutkimuksen alueiden rakentamisen lähestymistapaan. Huomion kohteeksi on valittu joukko Itämeren aluetta määrittäviä yhteistyön verkostoja ja instituutioita sekä myös laajempia eurooppalaisia yhteistyön rakenteita, jotka ovat osallistuneet Itämeren alueen määrittelyyn. Vahvimmin nousevat esille valtioiden välisen Itämeren neuvoston ja Euroopan unionin puhe Itämeren aluetta yhdistävistä tekijöistä ja alueellisen politiikan asialistasta. Primaariaineistona on edellä mainittujen yhteistyön instituutioiden julkilausumia ja asiakirjoja. Sekundaariaineiston osalta tutkimus nojaa paljolti vilkkaaseen pohjoismaiseen keskusteluun Itämeren alueesta. Itämeren alueen käsitteen käyttötapojen analyysin pohjalta esitetään, että alueelle on annettu kylmän sodan hiipumisesta alkaen kuusi päämerkitystä: Itämeren alue demokraattisena yhteisönä, Itämeren alue taloudellisen yhteistyön alueena, Itämeren alue ympäristöyhteistyön alueena, Itämeren alue monitasoisena yhteistyöverkostona, Itämeren alue historiallisena ja kulttuurisena alueena sekä Itämeren alue turvallisuuspolitiikan alueena. Lisäksi päämerkitysten sisältä voidaan osoittaa käsitteelle annettuja lisämerkityksiä. Itämeren alueen käyttötavat viittaavat suurelta osin läntiseen asialistaan alueella. Itämeren alueen käsitteen tarkastelun myötä osoitetaan, että Itämeren alue on suurelta osin läntisten toimijoiden projekti entisen idän vakauden varmistamiseksi. Lisäksi 1990-luvun kuluessa Euroopan unioni on määrittänyt aluetta yhä vahvemmin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Itämeren alue
kansainväliset alueet
Pohjois-Eurooppa
käsitehistoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record