Politiikkaa politiikan ulkopuolella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11280
Title: Politiikkaa politiikan ulkopuolella
Author: Soramo, Jonna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-03-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11280
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten vaihtoehtoliikkeiden miljöötä sekä miljöön suhdetta edustukselliseen demokratiaan. Tarkoituksena on kartoittaa vaihtoehtoliikkeiden miljöötä yleisellä tasolla sekä selvittää, mitkä toimijat ovat miljöössä keskeisessä asemassa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, millä tavoin vaihtoehtoliikkeiden agendat poikkeavat perinteisten politiikan toimijoiden, puolueiden agendoista. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii uuden politiikan teoria, jonka mukaan perinteisen ahtaasti ymmärretyn politiikan kannatus on arvomuutoksen seurauksena vähentynyt ja poliittinen ymmärretään tänä päivänä oleellisesti eri tavalla. Politiikan agendalle on noussut uusia asioita ja areenoille tullut uusia toimijoita. Tämän lisäksi vaihtoehtoliikkeiden maailmaa pyritään ymmärtämään kulttisen miljöön käsitteen kautta. Käsitteen ajatuksena on, että vaikka eri kultit vaihtelevat, on kulttinen ilmiö pysyvä piirre jokaisessa yhteiskunnassa. Empiirisessä analyysissä tutkimusmenetelminä käytetään verkostoanalyysiä ja kvantitatiivista sisällönanalyysiä. Verkostoanalyysin aineistona käytetään vaihtoehtoliikkeiden kotisivuilla olevien linkkien perusteella rakennettua verkostoa, joka koostuu 29 toimijasta. Sisällönanalyysin aineistona puolestaan käytetään vaihtoehtoliikkeiden ohjelmajulistuksia sekä poliittisten puolueiden puolueohjelmia. Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaiset vaihtoehtoliikkeet muodostavat selvästi kulttisen miljöön, jonka rajaaminen ei kuitenkaan ole selvää, eikä välttämättä tarpeellista tai mahdollistakaan miljöön jatkuvasta muutoksesta johtuen.Vaihtoehtoliikkeiden ja poliittisten puolueiden asialistat muodostavat kumpikin oman muutamasta keskeisestä asiakokonaisuudesta koostuvan kokonaisuuden, jossa kunkin toimijan painotukset vaihtelevat kuitenkin siten, että eri asiakokonaisuudet leikkaavat toisiaan. Tämän lisäksi myös näiden kahden ryhmän ajamat asiat leikkaavat toisiaan. Voidaankin sanoa, että puolueet ja vaihtoehtoliikkeet muodostavat kaksi eri alamiljöistä koostuvaa ”supermiljöötä”, jotka osittain leikkaavat toisiaan ja omaksuvat toisiltaan vaikutteita. Tutkimustulosten perusteella näyttääkin siltä, että tapahtumassa on kehitystä sekä politiikan liikkeistymiseen että liikkeiden politisoitumiseen. Tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat uuden politiikan teorian osalta Inglehart (1997), kulttisen miljöön osalta Campbell (1972), liiketutkimuksen osalta Siisiäinen & Ilmonen (1998) ja suomalaisen vaihtoehtoliikkeiden osalta Kalliala (2000).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vaihtoehtoliikkeet
uudet yhteiskunnalliset liikkeet
uuden politiikan teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record