"Sitä semmosta järkitietoa ei ihan niin vaan saakkaan." Pk-elintarviketeollisuusyritysten johtajat ja energiansäästöviestintä verkossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11283
Title: "Sitä semmosta järkitietoa ei ihan niin vaan saakkaan." Pk-elintarviketeollisuusyritysten johtajat ja energiansäästöviestintä verkossa
Author: Mattila, Vesa Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-04-27
URI: http://hdl.handle.net/10138/11283
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani selvittää pienten ja keskisuurten elintarviketeollisuusyritysten johtajien energiansäästötiedon hankintatapoja sekä heidän asenteitaan energiansäästöön, energiansäästöviestintään sekä erityisesti energiansäästöviestintään verkossa. Tiedonhankinnan selvittäminen liittää tutkielmani informatiikkaan, Internet verkkoviestintään ja asennekysymykset sosiaalipsykologiaan. Sivuan myös energiansäästöviestinnän ja verkkoviestinnän suhteita tieto- ja ympäristöyhteiskuntakäsityksiin sekä muun muassa tietojohtamiseen. Käytännön tavoitteena on taustoittaa energiansäästöviestintään erikoistuneen Motiva Oy:n verkkoviestinnän suunnittelua. Valtion omistama Motiva Oy kehittää, käynnistää ja toteuttaa Kioton ilmastosopimuksen viitoittaman kansallisen ilmastostrategian edellyttämää käytännön työtä. Motiva tuottaa ja tarjoaa ilmastostrategian toteuttamista tukevia projekti- ja asiantuntijapalveluja yritysten, kuluttajien, ministeriöiden ja muun julkisen hallinnon käytettäväksi. Yksi Motivan keskeisimmistä työtavoista on viestintä, ja se käyttää pääosan kauppa- ja teollisuusministeriön energiaviestintään varatuista rahoista. Tutkimustapani pohjautuu kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen perinteeseen. Haastattelin yhdeksää pk-elintarviketeollisuusyritysten toimitusjohtajaa tai energia-asioista vastaavaa johtoryhmän jäsentä sekä Motivan pk-sektorin asiakasryhmäpäällikköä ja verkkoviestinnästä vastaavaa viestintäpäällikköä. Ensisijaisena teoreettisena viitekehyksenä käytän Leckien, Pettigrew´n ja Sylvainin ammattilaisten tiedonhankintamallia. Tarkastelen energiansäästöviestintää ja sen mahdollisuuksia myös muun muassa Daftin ja Lengelin joukkoviestintätutkimuksessa kehittämän käyttötarkoitustutkimuksen avulla. Miten verkkopalveluiden tarpeet ja odotukset suhteutuvat käyttökokemuksiin? Tutkielmani perusteella energiansäästö merkitsee pk-elintarviketeollisuusyritysten johtajille lähinnä rahansäästöä. Energiansäästötietoa he tarvitsevat eniten erilaisten investointien ja muutostilanteiden yhteydessä. Mieluiten he hankkivat energiansäästötietoutta henkilökohtaisten kontaktien, Internetin tai lehtien välityksellä. Tiedon hakeminen Internetistä aiheuttaa kuitenkin pk-elintarviketeollisuusyritysten johtajille ongelmia, koska monet heistä eivät ole siihen paljon perehtyneet. Energiansäästötiedontarpeen tärkeimmiksi muuttujiksi nousevat haastattelujen perusteella demografisista seikoista ammatti ja erikoisala, kontekstista energiansäästön taloudellinen merkitys. Leimallista pk-elintarviketeollisuusyritysten energiansäästötiedontarpeelle on sen kompleksisuus - tietoa haluttaisiin hyvin konkreettisista ja maantieteellisesti paikallisista seikoista, mutta myös oman alan spefisistä kysymyksistä. Motivan energiansäästöviestinnän tulevaisuuden suurin haaste on tarjota verkossa ennen kaikkea yritysten taloudellista menestystä tukevia operatiivisia verkkopalveluja. Internetiä käytetään tiedonlähteenä varmimmin silloin, kun sieltä tiedetään löytyvän kyseistä tietoa ja nopeammin kuin muualta. Siitä seuraa Motivalle ja sen verkkoviestinnälle kolme käytännön haastetta: nostaa organisaation ja energiasäästöviestinnän huomiota ja tunnettuutta, vastata tiedontarpeisiin sekä kehittää verkkoviestinnän ylivertaisuutta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verkkoviestintä
energiansäästö
tiedonhankinta
pieni ja keskisuuri teollisuus
elintarviketeollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record