Työttömyysturvan vaikutus työnetsinnän kannustavuuteen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Hiironen, Paula
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:43Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:43Z
dc.date.issued 2006-02-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11292
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa pohditaan, miten työttömyysturvan olemassaolo ja sen erilaiset rakenteet vaikuttavat työnetsinnän kannustavuuteen. Tutkielman läpivalaiseva teema ja avainsana on kannustavuus. Tutkielmassa halutaan löytää sellainen työttömyysturvan rakenne, joka kannustaisi työttömiä etsimään ja vastaanottamaan työtä mahdollisimman nopeasti. Käytännön näkökulman vuoksi lopuksi käsitellään Suomen työttömyysturvajärjestelmää kannustavuuden näkökulmasta. Aihetta lähestytään mallien pohjalta, joista esitellään tarkemmin Dale T. Mortensenin klassikkomalli työnetsinnästä vuodelta 1977. Muut uudemmat työnetsintää ja kannustavuutta koskevat mallit pohjautuvat pitkälti tähän työhön. Toinen tarkemmin esiteltävä malli on Boonen ja Van Oursin uusi malli vuodelta 2005. Siinä teemana ovat työttömän valvonta ja sanktiot. Osa työttömyysturvan tutkimuksen tuloksista on mallikohtaisia ja siksi niitä on vaikea vertailla. Kuitenkin joistain näkökulmista ollaan yksimielisiä. Vahvin konsensus on sen suhteen, että tukien tulisi laskea työttömyyden jatkuessa. Tämä lisää kannustavuutta etsiä työtä ja laskee reservaatiopalkkaa. Työttömiä tulisi myös valvoa sen suhteen, miten tehokkaasti nämä etsivät uutta työtä ja millaisiin töihin nämä kykenevät. Valvonta on eräänlaista painostusta, joka tekee työttömänä olon epämukavaksi ja silloin tämä on valmiimpi ottamaan työtarjouksia vastaan. Työtöntä tulisi uhata jonkinlaisella sanktiolla, ellei tämä etsi uutta työtä tarpeeksi intensiivisesti. Pelkkä sanktion uhka voi vaikuttaa työn etsinnän kannustavuuteen yhtä paljon kuin itse sanktio. Työntekijöistä tulisi koota jonkinlainen työkokemusrekisteri, jonka perusteella työttömyystuen määrä olisi jokaiselle yksilöllinen. Tällä tavoin voitaisiin hallita paremmin epäsymmetrisen informaation ongelmia ja ottaa huomioon yksilöiden eroavaisuuksia. Suomi noudattaa varsin tunnollisesti modernin talousteorian oppeja työttömyysturvan rakenteen laatimisessa. Kuitenkin työttömyys ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet pitkään ongelmia. Muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta suunta on jatkuvasti parempaan päin. Näyttäisi siltä, että kannustavan työttömyysturvan rakenteen laatimisessa täytyy ottaa yhä enemmän huomioon yksilöiden eroavaisuuksia, sillä kannustavuusongelmat lopulta johtuvat yksilöiden henkilökohtaisista piirteistä. Kuitenkin perimmäisenä tavoitteena on yhteisön etu ja joskus se menee yksilön etujen edelle. Tämän vuoksi jotkut työttömät joutuvat kokemaan työttömyysturvan rankaisevana ja epäoikeudenmukaisena. Tutkielmassa käytetyt tärkeimmät lähteet ovat: Boone, J. – Van Ours , J. (2005): Modeling Financial Incentives to Get Unemployment Back to Work. Journal of Institutional and Theoretical Economics, tulossa julkaistavaksi. Mortensen, D. (1977): Unemployment Insurance and Job Search Decisions. Industrial and Labor Relations Review 30, 505-517. en
dc.language.iso fi
dc.subject työttömyysturva - Suomi fi
dc.subject työmotivaatio fi
dc.subject pitkäaikaistyöttömyys fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työnhaku fi
dc.title Työttömyysturvan vaikutus työnetsinnän kannustavuuteen fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record