Hiilivero vs. vaihdettavat päästöluvat CO2-päästöjen vähentämisen keinoina

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Ikävalko, Jaana
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:50Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:50Z
dc.date.issued 1999-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11301
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Ilmaston lämpenemisen suurimpana syynä pidetään hiilidioksidipäästöjen jatkuvaa kasvua. Aiemmin päästöjä on yritetty vähentää perinteisellä päästöstandardijärjestelmällä eli asettamalla päästölähteille määrällisiä rajoituksia. Tämä keino on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. Siksi nykyisin on alettu ottaa käyttöön taloudellisia ohjauskeinoja päästöjen rajoittamiseksi. Tarkastelen tutkielmassani kahta taloudellista ohjauskeinoa C02-päästöjen vähentämiseksi: hiiliveroa ja vaihdettavia päästölupia. Hiilivero on ollut laajasti käytössä Euroopassa, kun taas Yhdysvalloissa on suosittu vaihdettavien päästölupien järjestelmää. Tutkielmani tarkoituksena on esitellä näitä kahta taloudellista ohjauskeinoa ja vertailla niitä keskenään. Ongelmana on selvittää, kumpi näistä keinoista on talouden kannalta parempi vaihtoehto. Sekä hiilivero että vaihdettavat päästöluvat ovat periaatteessa kustannustehokkaita ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen vähennyksiä kohdistuu eniten sellaisille päästölähteille, joilla on alhaiset rajapuhdistuskustannukset. Molemmat järjestelmät myös kannustavat kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia puhdistustekniikoita. Kun talouden muuta verorakennetta ei oteta huomioon, on näiden vaihtoehtojen välillä vaikea nähdä selvää eroa. Hiiliverolla on todellisuudessa kuitenkin yksi tärkeä etu verrattuna ilmaiseksi jaettaviin vaihdettaviin päästölupiin: sen avulla saadaan kerättyä julkiselle sektorille tuloa. Tämän tulon avulla voidaan sitten alentaa muita taloudessa olemassa olevia veroja. Parryn & Williams III:n ja Goulderin mallissa tarkastellaan hiiliveroa ja päästölupia first-best- ja secondbest-tilanteissa eli kun taloudessa ei ole työtulon verotusta ja kun työtuloja verotetaan. Mallissa oletetaan, että kaikki päästöjen kontrolloimisesta saatavat tulot käytetään alentamaan työtulon verotusta. Mallissa päädytään tulokseen, jonka mukaan hiilivero on talouden kannalta kannattavampi vaihtoehto kuin päästöluvat. Tämä johtuu siitä, että olemassa oleva työtulojen verotus aiheuttaa erityisen suuria kustannuksia vaihdettavien lupien tapauksessa, koska päästölupajärjestelmässä ei voida käyttää hyväksi verosubstituutiota samoin kuin hiiliverojärjestelmässä. Mallin avulla saadaan esimerkiksi arvio, jonka mukaan second-best-ympäristössä viiden prosentin suuruinen hiilipäästöjen vähentäminen on päästöluvilla seitsemän kertaa kalliimpaa kuin hiiliverolla. Mallilla on kuitenkin omat rajoituksensa ja on vaikea sanoa mikä olisi tilanne, jos mallin rakennetta ja oletuksia muutettaisiin. en
dc.language.iso fi
dc.subject ympäristöverotus fi
dc.subject vaikutukset fi
dc.subject päästöt fi
dc.subject ympäristötalous fi
dc.subject ilmastonmuutokset fi
dc.subject hiilivero fi
dc.subject hiilidioksidipäästöt fi
dc.title Hiilivero vs. vaihdettavat päästöluvat CO2-päästöjen vähentämisen keinoina fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record