Dopingin talousteoria

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11304
Title: Dopingin talousteoria
Author: Rosendahl, Vesa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11304
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssä tarkastellaan urheilun dopingilmiötä ja siihen liittyviä taloustieteellisiä sovelluksia. Teorian tueksi esitellään ensin dopingilmiötä, dopingin historiaa sekä valvontakäytäntöä. Lisäksi pohditaan mitkä ovat urheilijan päätöksentekoon vaikuttavat seikat dopingin osalta. Työn tarkoituksena on esitellä keinoja, joilla dopingvalvontaa voitaisiin tehostaa ja kustannuksia laskettua sekä tutkia onko suomalaisessa dopingvalvonnassa otettu askelia taloustieteellisten mallien suosittelemaan suuntaan. Työssä käytettävän peliteoreettisen mallin pohjana on Alexander Berentsenin artikkelissaan Economics of doping esittelemä malli, jota on joiltakin osin muokattu vastaamaan paremmin tämän työn tarpeita. Mallista huomataan dopingvalvonnan tarpeellisuus ja saadaan useita mahdollisuuksia, joilla valvontaa voidaan kehittää. Tehokkaimmaksi tavaksi dopingin käytön hillitsemiseksi havaitaan taloudelliset sanktiot, jotka olisivat riippuvaisia urheilijoiden tuloista. Parhaiten tämä onnistuisi, jos urheilijoiden palkkioiden saamisen ehtona olisi negatiiviset dopingnäytteet pitkältä aikaväliltä ennen ja jälkeen palkkioon oikeuttavaa kilpailusuoritusta. Teorian lisäksi esitellään suomalaisten lajiliittojen suhtautumista vapaaehtoisiin dopingrangaistusmenettelyihin. Liitoille lähetettiin keväällä 2004 asiaa kokeva kysely, johon saatiin vastaus lähes kaikilta merkittäviltä yksilöurheiluliitoilta. Vastauksista havaitaan, että menettelyt eri liitoissa ovat varsin kirjavia, mutta osa liitoista suhtautuu asiaan, kuten tässä työssä esiteltävä teoria suosittelee.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: doping
pelitoria
doping - valvonta
lajiliitot - urheilu
doping - rangaistukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record