Nuori etsii ja rakentaa. Sukupuoli-identiteettejä ja identiteettiprosesseja nykynuorilla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Paakkanen, Mikko
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:56Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:56Z
dc.date.issued 2000-04-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11309
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tarkastelen tutkimuksessani nuorten sukupuoli-identiteettejä ja niihin liittyviä prosesseja. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pienehkön lukiolaisista poimitun otoksen perusteella, millaisia sukupuoli-identiteettejä ja identiteettiprosesseja nuorilta miehiltä ja naisilta on löydettävissä. Keskeisin tutkimuskysymys koski miehisten ja naisisten identiteetin osien yhdistelyä mies- ja naisidentiteeteiksi. Tutkimuksen identiteettiä koskeva teoriatausta perustuu lähinnä Kellyn persoonallisuuskonstruktioteoriaan sekä eriksonilaiseen psykodynaamiseen lähestymistapaan. Sukupuolta olen käsitellyt lähinnä Chodorowin objektisuhdeteoriatulkinnan sekä maskuliinisuustkimuksen valossa. Näkemys sukupuoli-identiteetistä perustuu ajatukseen, että se koostuu molemmilla sukupuolilla sekä miehisinä että naisisina pidettävistä ulottuvuuksista, joita yhdistellään joustavasti erilaisiksi mies- ja naisidentiteeteiksi. Näen identiteetin dynaamisena, ajan myötä kehittyvänä osaidentifikaatioiden muodostamana kokonaisuutena. Tutkimusmenetelmänä käytin identiteetin rakenteen analyysiä, joka tuottaa numeerista tietoa tutkittavien identifikaatioista, arvoista ja identiteettiprosesseista. Tutkimuskohteena oli helsinkiläisestä lukiosta poimittu 34:n 15-18-vuotiaan lukiolaisen joukko. Tutkittavista 21 oli tyttöjä ja 13 poikia. Kokosin aineiston syksyllä 1998. Aineistosta saadut havainnot kertovat, millaisia identiteetin sisältöjä, rakenteita ja prosesseja nykynuorilla voi olla. Tutkimustuloksia ei yleistetä aineiston ulkopuolelle. Tyypillistä tutkittujen nuorten identiteeteille oli dynaamisuus. Nuoret etsivät ja muovaavat identiteettejään yhdistellen siihen erilaisia osaidentifikaatioita. Identiteetin rakentaminen ja muuttuvuus ovat käytettyjen teorioiden valossa tuonikäisille melko tyypillisiä ilmiöitä. Havaitsin tutkimuksessani, että nuoret yhdistelevät melko joustavasti miehisinä ja naisisina pidettyjä identiteetin osia omiksi henkilökohtaisiksi mies- ja naisidentiteeteikseen. Tulkitsen tämän niin, että perinteiset sukupuoliroolit eivät ole kovin sitovia tutkittujen nuorten sukupuoli-identiteettien kannalta. Nuorilla on jossain määrin vapautta valita osia omaan henkilökohtaiseen identiteettiinsä myös sellaisista ominaisuuksista, jotka yleensä liitetään toiseen sukupuoleen. Joidenkin toiselle sukupuolelle ominaisten identiteetin osien liittäminen omaan sukupuoli-identiteettiin näytti osalla tutkituista kuitenkin vaativan melko paljon prosessointia. Sain tutkimuksessani esiin prosessien lisäksi myös identiteettien sisältöjä. Tyttöjen ja poikien identiteetit koostuivat suurelta osaltaan melko samanlaisista osista. Erojakin kuitenkin oli. Molemmilla sukupuolilla keskeisimmät roolimallit edustivat pääsääntöisesti omaa sukupuolta, vaikka voimakkaita identifikaatioita myös toiseen sukupuoleen esiintyi. Pojat korostivat urasuuntautumista tyttöjä enemmän. Tytöt taas korostivat tasa-arvoa, läheisistä huolehtimista ja itsenäisyyttä. Tutkittavissa oli näissä kohdin yksilöllisiä eroja. Keskeisimpiä lähteitä olivat Weinreich, Erikson ja Chodorow identiteetin osalta, Bjerrum Nielsen & Rudberg nuorten identiteettien ominaispiirteiden osalta sekä Carrigan, Connell & Lee sukupuolen osalta. en
dc.language.iso fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject sukupuoli fi
dc.subject mieheys fi
dc.subject naiseus fi
dc.title Nuori etsii ja rakentaa. Sukupuoli-identiteettejä ja identiteettiprosesseja nykynuorilla fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record