Sponsorointi ja kohderyhmien segmentointi viestinnässä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11335
Title: Sponsorointi ja kohderyhmien segmentointi viestinnässä
Author: Verno, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11335
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssä lähestytään sponsorointia sponsoroinnin viestintämallia kautta, jossa sponsoroinnin lopullinen kohderyhmä on eri kuin varsinainen sponsoroinnin kohde. Työssä selvitetään sponsoroinnin erityispiirteitä ja kuinka se linkittyy osaksi yritysten tai yhteisöjen muita markkinointiviestinnän keinoja. Nähdään, että nykyään sitä on mahdotonta erottaa viestinnän kokonaisuudesta. Sponsoroinnin tarkastelu rajataan tässä työssä urheilusponsorointiin. Huippu-urheilun sponsoroinnissa on keskeistä se, että se on tarkoin harkittua liiketoiminnallista vaihdantaa sponsorin ja sponsoroitavan kesken. Tässä suhteessa sponsorointi eroaa mm. hyväntekeväisyydestä. Sponsoroinnin avulla sponsoroitava saa tukea ja samalla yhteistyön toinen osapuoli, sponsori, hakee vastiketta omien markkinointiviestinnän tavoitteidensa täyttämiseksi. Lisäksi työn teoriaosuudessa käsitellään mm. sponsoroinnin tavoitteita, kohteita, muotoja sekä sen erityispiirteitä. Viestinnän kohderyhmien segmentoinnin teoriaa käsitellään omana kokonaisuutena. Työssä selvitetään, mitä kohderyhmien segmentoinnilla tarkoitetaan sekä mitkä ovat markkinointiviestinnän segmentoinnin tavoitteet. Lisäksi esitellään segmentointiperusteita, joiden pohjalta kohderyhmät on mahdollista segmentoida. Salibandy urheilulajina on huimassa kasvussa ja on viimeisen kymmenen vuoden aikana harrastajamäärin mitattuna noussut yhdeksi suosituimmista urheilulajeista Suomessa. Työssä määritellään salibandy mahdollisena sponsoroinnin kohteena ja sen markkina-asemaa tulkitaan nelikenttäanalyysin (SWOT) avulla. Tutkimuksen empiirisessa osuudessa tutkitaan salibandya paikan päällä seuraavia henkilöitä ja niihin liitettäviä taustamuuttujia. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella vuosina 1999 ja 2000. Tilastolliseen analysointiin saatiin 372 henkilön vastaukset. Tutkimuksen teon kannalta tärkeimpänä lähdeteoksena käytetään Daniel Tuorin (1995) Sponsorin käsikirjaa. Muina tärkeinä lähdekirjoina käytetään Pirjo Vuokon (1993) Markkinointiviestintää, Philip Kotlerin (1986) Markkinoinnin käsikirjaa, Kimmo Lipposen (1999) Sponsoroinnin kontapunktia sekä Leif Åbergin (2000) Viestinnän johtamista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sponsorointi - urheilu
urheilu - tukimuodot
urheilulajit
salibandy
markkinointiviestintä
segmentointi
kohderyhmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record