Tavanomainen makromalli vai sektorimalleista aggregoitu makromalli? Osittaminen talouden mallintamisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11337
Title: Tavanomainen makromalli vai sektorimalleista aggregoitu makromalli? Osittaminen talouden mallintamisessa
Author: Jokinen, Jani-Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-11-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11337
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan osittamista talouden mallintamisessa. Aihealuetta lähestytään tutkimuskysymyksellä: Kuinka informaatio tarkasteltavasta taloudellisesta ilmiöstä lisääntyy, kun sitä tarkaskastellaan sektoreihin jaettuna. Tutkielmassa asetetaan vertailuun sektorimalleista aggregoitu makromalli ja tavanomainen makromalli, jossa ilmiötä tarkastellaan pelkästään kokonaistaloudellisten muuttujien tasolla. Tarkastelu rajataan yhden yhtälön regressiomalleihin eli sektoreita mallinnetaan yhden yhtälön ositespesifeillä dynaamisilla regressiomalleilla. Sektorimalleista aggregoitu makromalli on myös yhden yhtälön dynaaminen regressiomalli samoin kuin vertailtava tavanomainen makromalli. Osittamistamista tarkastellaan tilanteessa, jossa käytettävissä on äärellinen määrä luokittelumuuttujia, joissa on äärellinen määrä luokkia ja jokainen osite on määriteltävissä luokittelun, ristiintaulukoinnin ja solujen yhdistelyn avulla. Osituksen optimaalisuuskriteeriksi valitaan sektorimalleista aggregoidun makromallin selitysaste. Ositukselle asetetaan useita perusteltuja ehtoja, jotka estävät ajautumasta tulkinnallisiin tai metodologisiin ongelmiin tutkimusongelman ratkaisussa. Vertailtavissa malleissa mallinnetaan log-muutoksia, joilla on monia hyödyllisiä ominaisuuksia tavallisiin suhteellisiin muutoksiin verrattuna. Sektorimallien aggregoinnissa log-muutoksille konsistentisti aggregoituva painorakenne on Vartia I:n mukainen. Aggregoinnin peruslauseesta johdetaan yleisemmissä tilanteissa toimiva aggregointilause eli yleistetty aggregoinnin peruslause, joka toimii myös Vartia I:n mukaiselle painorakenteelle sektorimalleja aggregoitaessa. Tutkielmassa osoitetaan, että sektorimalleista aggregoidulla makromallilla (SAM-mallilla) saadaan tarkempi kuva tarkastelvasta ilmiöstä, koska SAM-malli huomioi johdonmukaisesti sektorien erilaisuuden, jolloin SAM-mallin selitysaste on korkeampi käytettäessä samaa aineistoa kuin tavanomaisessa makromallissa. Lopuksi pohditaan SAM-mallinnuksen mahdollisuuksia parantaa mikrotalousteorian hyödyntämistä makrotaloustieteessä. Tutkielmassa käytetyt tärkeimmät lähteet ovat: Spanos, A.(1986): Statistical foundation of econometric modelling ja Vartia, Y. (1979): Kvadraattisten mikroyhtälöiden aggregoinnista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aggregointi
makromalli
sektorimalli
osittaminen
makrotaloustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record