Brändi ja toimittajat: Mediatuotteen brändin rakentaminen ja journalistinen työ

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11346
Title: Brändi ja toimittajat: Mediatuotteen brändin rakentaminen ja journalistinen työ
Author: Lange, Miina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2004-09-20
URI: http://hdl.handle.net/10138/11346
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on mediatuotteen brändin rakentaminen ja journalistinen työ. Tavoitteena on selvittää, millainen on mediatuotteen brändin rakennusprosessi, ja kuinka brändin rakentaminen vaikuttaa journalistiseen työhön ja toimitusprosessiin. Lisäksi tarkastelen sisäisen viestinnän merkitystä brändin rakentamisprosessissa. Brändin rakentamista on pidetty markkinoinnin teorioissa jo pitkään välttämättömyytenä. Brändin rakentamisella katsotaan voitavan saavuttaa etuja, jotka ratkaisevat menestymisen kilpailluilla markkinoilla. Myös mediaorganisaatiot ovat olleet viime vuosina useista eri syistä kiinnostuneita brändistä. Brändin rakentamisen on ajateltu olevan vastaus useisiin ongelmiin, joita media-alan yritykset ovat kohdanneet: yleisö pirstaloituu ja kilpailu kiristyy. Brändiytyminen on ollut seurausta myös kaupallistumiskehityksestä ja median tuotteistumisesta. Brändin rakentaminen on yksi uusi haaste, johon tämän päivän toimituksessa on törmätty. Toimituksessa markkinoinnin brändimallit kohtaavat journalismin tekemisen periaatteet ja ihanteet. Näin syntyy ilmiö, joka on tutkielmani aiheena. Tutkimukseni teoreettinen tausta on kaksijakoinen. Lähestyn mediatuotteen brändin rakentamista kahdesta eri näkökulmasta: markkinoinnin mallien ja toisaalta journalistisen työn teorian kautta. Kahden erilaisen lähestymistavan käyttö on mielestäni perusteltua siksi, että tutkin ilmiötä, joka muodostuu näiden kahden erilaisen näkemyksen kohdatessa. Tarkastelen brändin rakentamista mediaorganisaatiossa Leslie deChernatonyn nk. kokonaisvaltaisen brändin rakentamisen mallin avulla. Mallin lähtökohta on, että kaikki organisaation jäsenet vaikuttavat brändiin, ja siksi kaikkien on oltava tietoisia brändin tavoitteista ja päämääristä. Journalismin sisältöön vaikuttavia tekijöitä analysoin Tuomo Mörän journalismin sisältöä selittävän rakenteistumismallin avulla. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa on laadullinen teemahaastattelu. Tulkintani nojaavat pitkälle aineistoon, joten lähestymistapani on hyvin aineistolähtöinen. Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia on, että mediatuotteen brändin rakentamisessa mediatuotteen sisältö on keskeissä asemassa. Siksi toimitusorganisaation eli sisällön tekijöiden rooli brändin rakentajina on korostunut. Onnistunut brändin rakentaminen edellyttää mediaorganisaatiossa toimituksen sitouttamista brändille asetettuihin päämääriin. Mediatuotteen brändin rakentaminen ei kuitenkaan palaudu vain brändin tavoitteisiin, vaan mediatuotteen sisältöön vaikuttavat muutkin tekijät, joihin brändin rakentamisella ei voida välttämättä edes vaikuttaa. Brändin rakentaminen on näkynyt toimittajien työssä muun muassa tiukentuineina sisällölle astettuina kriteereinä, puheena kohderyhmistä ja huolena lehden imagosta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: brändi
markkinointi
toimitustyö
journalismi - muutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record