Elämänhallinta eläkkeelle siirtymisen jälkeen

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11347
Titel: Elämänhallinta eläkkeelle siirtymisen jälkeen
Författare: Gerpe, Emilia
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2006-05-02
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11347
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkielmassa tarkastellaan eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinnan tunnetta. Elämänhallinta määritellään tässä tutkimuksessa luottamukseksi omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, ongelmanratkaisutaitoihin sekä selviytymiseen yllättävistä ja odottamattomista tapahtumista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nuoret eläkeläiset kokevat elämänsä hallittavuuden työuran jälkeen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on osa Ikihyvä Päijät-Häme-tutkimusta, jossa seurataan kolmen ikäryhmän, vuosina 1926-1930, 1936-1940 ja 1946 syntyneiden vanhenemista kymmenen vuoden ajan. Tämän tutkimuksen aineisto on poimittu vuonna 2002 toteutetusta kyselystä. Vastaajat on valittu eläkkeelle siirtymisen ajankohdan perusteella. Tutkimusryhmän vastaajat ovat siirtyneet eläkkeelle vuosina 1997–2002, vertailuryhmänä on kyselyn suorittamisen hetkellä vielä työelämässä olleet. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on Aaron Antonovskyn teoria koherenssin tunteen hallittavuuden osa-alue sekä Raimo Raitasalon elämänhallintamalli. Erityisinä tutkimuskysymyksinä esitetään, millainen eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinta on ja minkälainen se on verrattuna työelämässä oleviin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat koettuun elämänhallintaan. Lisäksi tutkitaan, eroavatko voimakkaan elämänhallinnan tekijät eläkkeelle siirtyneiden ja vielä työelämässä olevien välillä. Tuloksena todetaan muun muassa, että eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinta on yhtä voimakasta kuin työelämässä olevalla vertailuryhmällä, joten elämänhallinnan voimakkuudessa ei voida sanoa tapahtuvan muutoksia eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Lisäksi todetaan, että eläkkeelle siirtyneillä elämänhallintaan vaikuttaa mm. elämään tyytyväisyys, hyvä taloudellinen tilanne, eläkkeelle siirtymisen mieluisuus, useat ystävät ja optimistinen elämänasenne. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat kyselyaineiston lisäksi Aaron Antonovskyn kirjat Health, Stress and Coping (1979) ja Unraveling the Mystery of Health (1987) sekä Raimo Raitasalon Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena (1995).
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eläkkeelle siirtyminen
elämänhallinta
tunteet


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.69Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post