Paikallisuus ja ylipaikallisuus transnationaalissa kansalaisjärjestössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11348
Title: Paikallisuus ja ylipaikallisuus transnationaalissa kansalaisjärjestössä
Author: Vesala, Hanne
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2007-03-26
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11348
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus tarkastelee paikallisen ja ylipaikallisen yhteisöllisyyden suhdetta transnationaalissa eli poikkikansallisessa kansalaisjärjestössä Service Civil Internationalissa (SCI). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, tuottaako tämän järjestön toiminta globaalia yhteisöllisyyttä ja miten se rakentuu. Tarkasteluperspektiiviksi on valittu SCI:n suomalainen alajärjestö Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry (KVT). Tutkimus kommentoi globaalista demokratiasta ja globaalista kansalaisyhteiskunnasta käytävää keskustelua, jonka merkittäviä vastapooleja ovat olleet demokraattisen järjestelmän globalisoimista hahmotelleet teoreetikot sekä yhteisöllisyyden paikallisuutta korostaneet kommunitaristit. Jälkimmäiset suhtautuvat skeptisesti globaalin demokratian mahdollisuuksiin synnyttää poliittista lojaliteettia ruohonjuuritasolla. SCI ja KVT ovat rauhanjärjestöjä, joiden keskeisin toimintamuoto on työleirien järjestäminen. Työleireillä eri kulttuurien edustajat tekevät vapaaehtoistyötä yhdessä, ja heidän välisensä kulttuurivaihdon kautta järjestöt pyrkivät edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja yksilöiden sisäistä kasvua. Aineiston analyysin teoreettisia viitepisteitä ovat sosiologiset ja antropologiset keskustelut yhteisöllisyyden rakentumisesta globaalina ja postmodernina aikana. Tutkimukselle keskeisiä teoreetikkoja ovat Alain Touraine, Iris Marion Young, Ira Bashkow ja Zygmunt Bauman. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu tekstimateriaalista, johon lukeutuvat KVT:n jäsenlehti, palautelomakkeet KVT:n työleireiltä, KVT:n historiikki sekä KVT:n ja SCI:n internet-sivut. Aineistoon kuuluu lisäksi osallistuvan havainnoinnin kautta KVT:n isännöimissä tilaisuuksissa hankittu etnografinen materiaali. Tutkimuksen metodi perustuu Robert E. Staken tapaustutkimuksen metodologiaan ja Grounded Theoryn koodausmenetelmään. Paikallisuus ja ylipaikallisuus KVT:n ja SCI:n toiminnassa voidaan jäsentää kolmen tason kautta, jotka ovat järjestö yhteisönä, kulttuuriset yhteisöt ja yksilö. Järjestön toimijoita yhdistää keskinäinen identifikaatio, jossa on globaalin kulttuurin piirteitä. Idea yhteisöstä perustuu uskolle jäsenten yhtenevistä työleirikokemuksista, ja työleirien paikallisen pienyhteisön malli antaa arvot ylipaikallisen verkoston toiminnalle. Ylipaikallisuus rakentuu tällä tasolla paikallisuuden kautta. Kulttuurivaihdon myötä järjestö tuottaa systemaattisesti puheessaan kulttuurisia yhteisöjä, ja järjestön kohtaamisissa kulttuuristen ryhmien väliset erot korostuvat. KVT ja SCI samalla tuottavat niitä rajoja, joita niiden on tarkoitus ylittää. Toisaalta järjestön toiminnan kohde on yksilö, joka vapaaehtoistyössä "kokemuksellisen oppimisen" kautta muodostaa itse näkemyksensä omasta ja Toisen identiteetistä. Kulttuurinen identiteetti ei enää näytä yksinomaan kohtalonomaiselta, vaan ulottuu yksilön valinnan vapauden alueelle. Järjestön toiminta palvelee subjektin tarpeita antaen tälle välineitä itsen kehittämiseen kulttuurisen kompetenssin hankkimisen kautta. Siten järjestö vahvistaa vapaaehtoistoimijoidensa individualisaatiota. KVT:n ja SCI:n toiminta perustuu lähtökohdiltaan kommunitaristiseen ajatteluun, joka korostaa yhteisön merkitystä moraalisen yksilön synnyssä. KVT ja SCI tuottavat kykyä ylittää kulttuurierot, mutta eivät välttämättä eroista vapaata ajatusmaailmaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: globalisaatio
demokratia
kansalaisyhteiskunta
yhteisöt
kulttuurit
järjestöt
identiteetti
vapaaehtoistyö
yhteisöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record