Myyntimäärillä täydennetty hedoninen menetelmä autojen laadunmuuttumisongelmassa ja uusien autojen hintaindeksit 1991 - 1997

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11368
Title: Myyntimäärillä täydennetty hedoninen menetelmä autojen laadunmuuttumisongelmassa ja uusien autojen hintaindeksit 1991 - 1997
Author: Udd, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11368
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitettiin hedonisen menetelmän avulla uusien henkilöautojen laatuvakioitu hintake-hitys vuodesta 1991 vuoteen 1997. Hedoniset hintafunktiot estimoitiin kullekin tarkasteluperiodille erikseen, ja laatuvakiointi perustui vakiolaatupisteiden käyttämiseen. Regressiomallin kertoimet esti-moitiin uusien autojen populaatioista. Mallin kertoimien kannalta populaatiosta estimointi vastaa sitä, että estimointi suoritettaisiin painotetulla pienimmän neliösumman menetelmällä käyttäen myynti-määriä painoina. Kertoimien hajonnoiksi eivät kuitenkaan tule samat luvut edellä mainituilla mene-telmillä. Työ on jatkoa Wahlbergin (1998) tekemälle pro gradulle, jossa hän rakensi hedonisen menetelmän ja luokittelun avulla yksinkertaisen ja toimivan regressiomallin, jolla autojen laadunmuutosongelma voidaan huomioida/ratkaista kuluttajahintaindeksissä. Kyseisessä työssä ei kuitenkaan hyödynnetty autojen myyntimääriä millään lailla. Nyt tuo puute korjattiin täydentämällä alkuperäistä aineistoa, joka sisältää tietoja autojen hinnoista ja useista teknisistä ominaisuuksista, varianttitason myyntimää-rillä. Myyntimäärien tuoman informaation myötä päädyttiin edelleen yksinkertaiseen regressiomal-liin, jolla autojen laadunmuuttumisesta johtuva hinnanmuutos voidaan eliminoida indeksistä. Näin ollen Wahlbergin tulokset täsmentyivät ja varmentuivat: luokittelulla ja valitsemalla mallin muuttujat tilastollisen analyysin avulla päästään malliin, jolla autojen laadunmuutokset voidaan huomioida kuluttajahintaindeksissä ja joka toimii yhtä hyvin kuin aikaisempien tutkimusten monimutkaiset mal-lit. Kuluttajahintaindeksin mukaan uusien autojen hinnat nousivat 16,4 prosenttia vuodesta 1991 vuoteen 1997. Tämä on melkein yhtä suuri hinnannousu kuin autojen nimellisellä keskihinnalla. Kuluttaja-hintaindeksissä ei kuitenkaan huomioitu laadunmuuttumista juuri millä tavalla kyseisenä ajanjaksona. Siis sitä, että autot tulivat keskimäärin tilavimmiksi, moottoreista tuli tehokkaampia ja esimerkiksi sähköiset ohjaustehostimet sekä lukkiutumattomat jarrut yleistyivät autoissa. Kun laatuominaisuuksi-en muuttumisesta johtuva hinnanmuutos huomioidaan ja eliminoidaan indeksistä, saadaan autojen hintakehityksestä aivan toisenlainen kuva: uusien autojen hinnat ovat laskeneet 6,8 prosenttia tarkas-teluperiodin aikana. Tämä 23,2 prosenttiyksikön ero on valtava ja kielii siitä, että uudet autot ovat olleet kuluttajahintaindeksissä merkittävä harhanlähde, koska niiden paino on indeksissä suurehko.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hedoninen menetelmä
hinnat
puhdas hinnanmuutos
uudet autot - myyntimäärät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record