Employee Assistance Program i USA och Finland åren 1995-2001 : en metautvärdering

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11375
Julkaisun nimi: Employee Assistance Program i USA och Finland åren 1995-2001 : en metautvärdering
Tekijä: Renteln, Katarina von
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2002-10-14
Kieli: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11375
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: EAP är en metod för att utveckla företagshälsovården, arbetsskyddet, arbetsförmågan, samarbetet mellan förmännen och ledarna. Programmet täcker alla problem i det personliga livet. EAP:s syfte är att fungera som en stödande modell och programhelhet för hela personalen och dess närmaste. Mitt syfte är att beskriva EAP-modellen och specificera den som styrmedel, granska hur EAP utvärderats och analysera de resultat utvärderingarna ger, granska vilken inlärningsmodell implicit ligger i bakgrunden för EAP-modellen och vilken inlärningsmodell den här typen av styrmedel bygger på samt att granska hur EAP skulle placera sig utgående från den nuvarande arbetslagstiftningen i Finland. Jag har gjort en metautvärdering, där granskningen stöder sig på interventionsmodellen. Erfarenheterna från USA är valda så att de gör det så exakt som möjligt att bedöma modellens starka och svaga sidor på enhets- och programnivå, respektive politisk nivå. Den kunskapsmodell som stämmer bäst på alla olika nivåerna inom EAP är upplysningsmodellen. Informationen är styrmedelet. Resultaten visar att de som använder EAP upplever det positivare och effektivare än de som inte använder. En positiv attityd och tro på att EAP är effektivt ökar sannolikheten att programmet används. EAP har hjälpt att minska orättvisor på arbetsplatsen. Ett bättre hälsotillstånd kan öka användningen av EAP, men EAP minskar inte nödvändigtvis sjukdagarna. Det finns inget bevis på att EAP är bättre än någon annan metod. EAP täcker kostnaderna och påverkar inte negativt på karriären. Det förekommer ingen undergrupp som skulle använda EAP mera än någon annan, förutom kvinnor. Kvinnor drar mera nytta av att vara i grupp när EAP ges än män. Kunskapen om EAP är bristfällig, mera information och utbildning behövs. Den juridiska kopplingen mellan EAP och lagstiftningen i Finland är inte tydlig, men befrämjas av lagstiftningen. Lagen utgör inget hinder för EAP-verksamheten. Det är dock en definitiv brist i lagtexten att det centrala begreppet arbetsförmåga inte är definierat. Mina studier baserar sig på att jag har systematiskt gått igenom tillgängliga vetenskapliga artiklar, tidskrifter, rapporter, ett tiotal amerikanska undersökningar och litteratur gjorda åren 1995–2001 om Employee Assistance Programs, EAP, i USA och arbetslivets reglering i Finland.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: Employee Assistance Program
EAP
metautvärdering
lärande strategier
styrmedel


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.94KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot