Employee Assistance Program i USA och Finland åren 1995-2001 : en metautvärdering

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Renteln, Katarina von
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:39:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:39:48Z
dc.date.issued 2002-10-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11375
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract EAP är en metod för att utveckla företagshälsovården, arbetsskyddet, arbetsförmågan, samarbetet mellan förmännen och ledarna. Programmet täcker alla problem i det personliga livet. EAP:s syfte är att fungera som en stödande modell och programhelhet för hela personalen och dess närmaste. Mitt syfte är att beskriva EAP-modellen och specificera den som styrmedel, granska hur EAP utvärderats och analysera de resultat utvärderingarna ger, granska vilken inlärningsmodell implicit ligger i bakgrunden för EAP-modellen och vilken inlärningsmodell den här typen av styrmedel bygger på samt att granska hur EAP skulle placera sig utgående från den nuvarande arbetslagstiftningen i Finland. Jag har gjort en metautvärdering, där granskningen stöder sig på interventionsmodellen. Erfarenheterna från USA är valda så att de gör det så exakt som möjligt att bedöma modellens starka och svaga sidor på enhets- och programnivå, respektive politisk nivå. Den kunskapsmodell som stämmer bäst på alla olika nivåerna inom EAP är upplysningsmodellen. Informationen är styrmedelet. Resultaten visar att de som använder EAP upplever det positivare och effektivare än de som inte använder. En positiv attityd och tro på att EAP är effektivt ökar sannolikheten att programmet används. EAP har hjälpt att minska orättvisor på arbetsplatsen. Ett bättre hälsotillstånd kan öka användningen av EAP, men EAP minskar inte nödvändigtvis sjukdagarna. Det finns inget bevis på att EAP är bättre än någon annan metod. EAP täcker kostnaderna och påverkar inte negativt på karriären. Det förekommer ingen undergrupp som skulle använda EAP mera än någon annan, förutom kvinnor. Kvinnor drar mera nytta av att vara i grupp när EAP ges än män. Kunskapen om EAP är bristfällig, mera information och utbildning behövs. Den juridiska kopplingen mellan EAP och lagstiftningen i Finland är inte tydlig, men befrämjas av lagstiftningen. Lagen utgör inget hinder för EAP-verksamheten. Det är dock en definitiv brist i lagtexten att det centrala begreppet arbetsförmåga inte är definierat. Mina studier baserar sig på att jag har systematiskt gått igenom tillgängliga vetenskapliga artiklar, tidskrifter, rapporter, ett tiotal amerikanska undersökningar och litteratur gjorda åren 1995–2001 om Employee Assistance Programs, EAP, i USA och arbetslivets reglering i Finland. en
dc.language.iso sv
dc.subject Employee Assistance Program en
dc.subject EAP en
dc.subject metautvärdering sv
dc.subject lärande strategier sv
dc.subject styrmedel sv
dc.title Employee Assistance Program i USA och Finland åren 1995-2001 : en metautvärdering sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record