Jakojärjestelmätyyppinen eläkemekanismi muuttuvassa demografisessa ja taloudellisessa ympäristössä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11384
Title: Jakojärjestelmätyyppinen eläkemekanismi muuttuvassa demografisessa ja taloudellisessa ympäristössä
Author: Mielonen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Länsimaissa väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita eläkejärjestelmien rahoituksen järjestämiseen seuraavien vuosikymmenten aikana. Ikääntyminen johtaa jakojärjestelmän tuoton heikkenemiseen, samalla kun rahastoivan järjestelmän tuotto on pysynyt vakaana. Koska eläkejärjestelmistä päätetään demokraattisesti, jakojärjestelmästä rahastointiin siirtyminen ei kuitenkaan ole poliittisesti yksinkertaista vanhojen sukupolvien uponneiden kustannusten johdosta. Rahastointiin siirtyminen aiheuttaisi myös siirtymäkaudeksi uuden eläkemaksun perimisen, jota nuoremmat sukupolvet vastustavat. Tutkielmassa tarkastellaan, miten jakojärjestelmän poliittinen kannatus voidaan johtaa tilanteessa, jossa sen tuotto on rahastointia matalampi. Toinen osa tutkielmaa tarkastelee ikääntymisen sekä talouden tuottavuuden muutosten vaikutuksia avoimessa taloudessa toimivaan jakojärjestelmään. Tutkielmassa tarkasteltiin eläkemekanismeja pääasiassa kahden artikkelin kautta. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin suljetussa taloudessa toimivaa jakojärjestelmää Cooley ja Soaresin (1999) artikkelin pohjalta. Poliittiseen päätöksentekoon liittyy tällöin mainemekanismi, jossa kunkin periodin toteutunut eläkemaksutaso määrää seuraavan periodin tason. Toisessa osassa tarkasteltiin avoimen talouden kehikossa jakojärjestelmän mekanismeja ikääntymisen ja tuottavuuden heilahtelujen suhteen Conde-Ruiz, Galasso, ja Profetan, (2005) artikkelin pohjalta. Tällöin talouden korkotaso on annettu. Päätuloksina voidaan todeta, että suljetun talouden suhteen jakojärjestelmä voi olla poliittinen tasapaino, vaikka mediaaniäänestäjän elinkaarieläkemaksujen ja eläketulojen erotuksen nykyarvo on negatiivinen. Tällöin talouden ollessa tasapainossa korko-, palkka- ja työntarjontapäätökset johtavat mallin kokonaistaloudellisessa kehikossa positiivisen eläkemaksutason äänestystasapainoon. Ikääntyminen aiheuttaa jakojärjestelmän tuoton heikkenemistä ja toisessa tarkastellussa mallitaloudessa, jossa korkotaso on annettu, se johtaa myös talouden tasapainotilassa eläkemaksujen nousemiseen, joka puolestaan johtaa eläkkeellesiirtymisen aikaistumiseen. Kun mallin hyötyfunktioon lisätään negatiivinen tulovaikutus, ikääntyminen johtaa laadullisesti samankaltaisiin tuloksiin. Toisaalta tällöin tulovaikutuksen ansiosta toimijoiden elinkaaritulojen pieneneminen eläkemaksujen kasvamisen johdosta johtaa eläkkeellesiirtymisen lykkääntymiseen, eli vapaa-ajan kysynnän pienenemiseen ja näin vaikuttaa lieventävästi jakojärjestelmän rahoitusongelmiin. Myöskin palkkaerojen kasvu johtaa samaan tulokseen. Näin tulovaikutuksen huomioiminen johtaa ikääntymisen vaikutusten lievenemiseen, erityisesti yhteiskunnissa joita kuvaa heikentynyt talouskasvu ja kasvaneet tuloerot.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11384
Date: 2007-05-14
Subject: eläkejärjestelmät
eläkkeet
rahoitus
ikääntyminen
eläkemaksut
jakojärjestelmät
äänestäminen
äänestyskäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record