Jakojärjestelmätyyppinen eläkemekanismi muuttuvassa demografisessa ja taloudellisessa ympäristössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11384
Title: Jakojärjestelmätyyppinen eläkemekanismi muuttuvassa demografisessa ja taloudellisessa ympäristössä
Author: Mielonen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-05-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11384
Thesis level: master's thesis
Abstract: Länsimaissa väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita eläkejärjestelmien rahoituksen järjestämiseen seuraavien vuosikymmenten aikana. Ikääntyminen johtaa jakojärjestelmän tuoton heikkenemiseen, samalla kun rahastoivan järjestelmän tuotto on pysynyt vakaana. Koska eläkejärjestelmistä päätetään demokraattisesti, jakojärjestelmästä rahastointiin siirtyminen ei kuitenkaan ole poliittisesti yksinkertaista vanhojen sukupolvien uponneiden kustannusten johdosta. Rahastointiin siirtyminen aiheuttaisi myös siirtymäkaudeksi uuden eläkemaksun perimisen, jota nuoremmat sukupolvet vastustavat. Tutkielmassa tarkastellaan, miten jakojärjestelmän poliittinen kannatus voidaan johtaa tilanteessa, jossa sen tuotto on rahastointia matalampi. Toinen osa tutkielmaa tarkastelee ikääntymisen sekä talouden tuottavuuden muutosten vaikutuksia avoimessa taloudessa toimivaan jakojärjestelmään. Tutkielmassa tarkasteltiin eläkemekanismeja pääasiassa kahden artikkelin kautta. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin suljetussa taloudessa toimivaa jakojärjestelmää Cooley ja Soaresin (1999) artikkelin pohjalta. Poliittiseen päätöksentekoon liittyy tällöin mainemekanismi, jossa kunkin periodin toteutunut eläkemaksutaso määrää seuraavan periodin tason. Toisessa osassa tarkasteltiin avoimen talouden kehikossa jakojärjestelmän mekanismeja ikääntymisen ja tuottavuuden heilahtelujen suhteen Conde-Ruiz, Galasso, ja Profetan, (2005) artikkelin pohjalta. Tällöin talouden korkotaso on annettu. Päätuloksina voidaan todeta, että suljetun talouden suhteen jakojärjestelmä voi olla poliittinen tasapaino, vaikka mediaaniäänestäjän elinkaarieläkemaksujen ja eläketulojen erotuksen nykyarvo on negatiivinen. Tällöin talouden ollessa tasapainossa korko-, palkka- ja työntarjontapäätökset johtavat mallin kokonaistaloudellisessa kehikossa positiivisen eläkemaksutason äänestystasapainoon. Ikääntyminen aiheuttaa jakojärjestelmän tuoton heikkenemistä ja toisessa tarkastellussa mallitaloudessa, jossa korkotaso on annettu, se johtaa myös talouden tasapainotilassa eläkemaksujen nousemiseen, joka puolestaan johtaa eläkkeellesiirtymisen aikaistumiseen. Kun mallin hyötyfunktioon lisätään negatiivinen tulovaikutus, ikääntyminen johtaa laadullisesti samankaltaisiin tuloksiin. Toisaalta tällöin tulovaikutuksen ansiosta toimijoiden elinkaaritulojen pieneneminen eläkemaksujen kasvamisen johdosta johtaa eläkkeellesiirtymisen lykkääntymiseen, eli vapaa-ajan kysynnän pienenemiseen ja näin vaikuttaa lieventävästi jakojärjestelmän rahoitusongelmiin. Myöskin palkkaerojen kasvu johtaa samaan tulokseen. Näin tulovaikutuksen huomioiminen johtaa ikääntymisen vaikutusten lievenemiseen, erityisesti yhteiskunnissa joita kuvaa heikentynyt talouskasvu ja kasvaneet tuloerot.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eläkejärjestelmät
eläkkeet
rahoitus
ikääntyminen
eläkemaksut
jakojärjestelmät
äänestäminen
äänestyskäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record