Finfoodin uutiset median porteilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11387
Title: Finfoodin uutiset median porteilla
Author: Tuovinen, Anne
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11387
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni käsittelee Finfoodin uutispalvelun tuottamien uutisten käyttöä muissa tiedotusvälineissä. Finfoodin uutisia tilaavat toimittajat sekä yritysten tiedottajat nähdään portinvartijoina, jotka päättävät, mitä Finfoodin uutisista julkaistaan. Tutkimuksessa selvitetään myös niitä kriteerejä, joiden avulla toimittajat ja tiedottajat valitsevat Finfoodin uutisjuttuja omaan käyttöönsä. Lisäksi pyrin selvittämään näiden tilaajaryhmien mielikuvia Finfoodin uutispalvelusta. Kyseessä on ensimmäinen Finfoodin uutisten käytöstä tehty peruskartoitus, joten tutkimusotteeni on varsin kuvaileva. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä on survey, joka toteutettiin puhelinhaastatteluin. Haastattelut teki Taloustutkimus Oy maaliskuussa 2001. Tärkeimpiä lähteitä ovat portinvartijateorian ja uutiskriteerien osalta Mörä, Uimonen & Ikävalko sekä McQuail, jonka ajatuksia olen hyödyntänyt myös lähteitä käsittelevässä osassa. Myös Galtungin ja Rugen klassista uutiskriteeritutkimusta on lainattu. Mielikuvien osalta keskeisiä teoreetikkoja ovat Rope & Mether. Tutkimuksessa kävi ilmi, että valtaosa tiedottajista käyttää Finfoodin uutisia lähinnä taustatietona. Ainoastaan kolmannes heistä hyödynsi Finfoodin uutisia oman organisaationsa julkaisuissa. Toimittajista peräti yhdeksän kymmenestä käytti Finfoodin uutisia omassa välineessään. Toimittajat käyttivät Finfoodin uutisia lähinnä taustatietona, juttuvinkkeinä sekä aineistona, jota täydennettiin muista lähteistä. Vähemmistö toimittajista lainasi Finfoodin tekstejä suoraan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: portinvartija
lähteet
uutiskriteerit
mielikuvat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record