Erik Ahlmanin arvofilosofiasta : Tutkielma arvojen, tahdon ja varsinaisen minän luonteesta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Käytännöllisen filosofian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för praktisk filosofi sv
dc.contributor.author Saari, Sisko
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:40:10Z
dc.date.available 2009-09-08T09:40:10Z
dc.date.issued 2000-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11402
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee Erik Ahlmanin arvofilosofiaa keskittyen arvojen, tahdon ja varsinaisen minän luonteeseen sekä niiden keskinäiseen suhteeseen. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia Ahlmanin käsityksiä ja ajatuksia edellä esitettyjen käsitteiden luonteesta. Aluksi tarkastellaan Ahlmanin elämää, opiskelua ja tuotantoa. Tutkitaan arvon, tahdon ja tahtotendenssin olemusta sekä niiden keskinäistä suhdetta. Pyritään valottamaan arvon subjektiivisuuden ja objektiivisuuden ongelmaa. Yritetään selvittää, mitä ovat arvojen introjektio, arvo-ongelmien uskonnollinen ratkaisu ja mikä on hyvän ja pahan tahdon käsite sekä miten paha tahto voi syntyä. Tutkitaan, mikä on varsinaisen minän postulaatti, henki ja totuudellisuuden probleema ja mitä ovat intuitio ja emotionaalinen evidenssi. Lopuksi tarkastellaan, millä tavoin kulttuuri vaikuttaa arvojen olemukseen ja mitä ovat kulttuurin arvot ja välineet, eetos ja kollektiivipersoonallisuus. Todetaan, että Ahlman määrittelee arvot ja tahdon näkymättömiksi realiteeteiksi. Arvot ovat subjektiivisia, yksilölle ja hänen tahdolleen kuuluvia tahtotendenssin kvaliteetteja. Arvoja voi yhteisellä nimellä kutsua moraaliksi eli omaksitunnoksi. Arvot ovat korkeinta, mitä tahdolle on olemassa. Ne ovat yksilöllisiä sekä yliyksilöllisiä ja absoluuttisia. Varsinaisen minän arvot ovat yliyksilöllisiä universalisoitavissa olevia itseisarvoja. Intuition avulla tajuamme myös toista yksilöä. Ahlman etsii intuitiivisen näkemyksen kautta ihmisen eettisyyttä, arvoja ja moraalia. Kulttuuri vaikuttaa yksilön ja yhteisön välisessä vuorovaikutuksessa abstraktien ja konkreettisten välineiden kautta. Kulttuurin eetos (ethos) eli henki muodostuu arvoista, jotka ovat sekä yksilöllisiä että yliyksilöllisiä. Eetos on yhteis- ja yleishenkeä. Tärkeimmät lähteet tutkimuksessani ovat Erik Ahlmanin teokset: Arvojen ja välineitten maailma ja Kulttuurin perustekijöitä. en
dc.language.iso fi
dc.subject Ahlman, Erik
dc.subject arvot - subjektiivisuus fi
dc.subject minä - tahto - filosofia fi
dc.title Erik Ahlmanin arvofilosofiasta : Tutkielma arvojen, tahdon ja varsinaisen minän luonteesta fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text fi
dc.subject.discipline Social and Moral Philosophy en
dc.subject.discipline Käytännöllinen filosofia fi
dc.subject.discipline Praktisk filosofi sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record