Asiantuntijuus Tobinin vero -keskustelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11408
Title: Asiantuntijuus Tobinin vero -keskustelussa
Author: Erkkilä, Elisabet
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2005-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/11408
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen asiantuntijuutta empiirisenä tapaustutkimuksena Tobinin vero -keskusteluksi nimeämässäni yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tobinin vero -keskustelussa ilmenevää asiantuntijuutta lähestyn avoimena ja kontekstuaalisesti rakentuvana suhteena ja liitän asiantuntijuuden tarkastelun byrokraattiseen hallintoon ja kansalaisliikkeiden yhteiskunnallista tietoa tuottavaan ja muokkaavaan rooliin. Tutkielmassa omaksumani lähestymistapa kiinnittyy Kimmo Saariston (2000) ympäristöasiantuntijuutta käsittelevässä väitöskirjassa, Avoin asiantuntijuus. Ympäristökysymys ja monimuotoinen ekspertiisi omaksumaan lähestymistapaan. Asiantuntijuuden tarkastelussa käytän apuna Jari Aron (1999) väitöskirjassaan Sosiologia ja kielenkäyttö. Retoriikka, narratiivi, metafora kehittämää laadullista tutkimusmenetelmää. Menetelmä muodostuu retoriikan tutkimuksen eli argumentaation ja vakuuttamisen keinojen tutkimuksen sekä narratologian eli kertovien tekstien tutkimuksen piirteiden yhdistelmästä. Menetelmä mahdollistaa asiantuntijuuden kontekstuaalisen rakentumisen tarkastelun suhteessa siihen yleisöön, jolle puhe tai teksti on suunnattu. Tarkastelussa keskeisiksi tutkimuksen kohteiksi nousevat asiantuntijuuden taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset kytkökset ja asiantuntijoiden kontekstuaalisesti käyttöönsä valjastamat tiedolliset käytänteet. Laajemman taustan Tobinin vero -keskustelussa ilmenevän asiantuntijuuden tarkastelulle muodostavat siten suomalainen poliittinen kulttuuri ja toisaalta globalisaatiokehityksen perinteisille suomalaisille valtarakenteille asettamat kulttuuriset haasteet ja toisaalta asiantuntijuuden, tieteen ja politiikan monimuotoinen suhde. Asiantuntijuuden tarkastelu Tobinin vero -keskustelussa rakentuu kuvaukseksi kuvaukseksi asiantuntijoiden roolista byrokraattisen hallinnon palveluksessa ja toisaalta kansalaisyhteiskunnallisen liikehdinnän keskuudessa vallitsevasta pyrkimyksestä muuttaa vallitsevia yhteiskunnallisia käytäntöjä. Tobinin vero -keskustelussa ilmenevän asiantuntijuuden tarkastelussa korostuvat Jyrki Reunasen (1996), Max Weberin (1970) ja Alberto Meluccin (1992, 1996) yhteiskunnasta esittämät ajatukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiantuntijuus
tiede
politiikka
kansalaisyhteiskunnallinen liikehdintä
hallinto - byrokratia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.66Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record