Vihreän liiton perustaminen ja vihreän politiikan muuttuminen sen myötä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Poliittinen historia (Yhteiskuntahistorian laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki, Political History (Department of Social Science History) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Politisk historia (Institutionen för samhällshistoria) sv
dc.contributor.author Artima, Iina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:40:17Z
dc.date.available 2009-09-08T09:40:17Z
dc.date.issued 2000-04-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11411
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielman aiheena on Vihreän liiton perustaminen vuonna 1987 sekä vihreän politiikan muuttuminen sen seurauksena. Vihreän liiton perustamista ja siihen johtaneita syitä tarkastellaan vihreän liikkeen kehityksen kautta vuodesta 1979 lähtien. Tutkimuksen kohteena ovat nimenomaan ne tekijät, jotka olivat Vihreän liiton perustamisen taustalla. Vihreän politiikan muuttumista taas tarkastellaan vihreiden politiikassa lähinnä 1990-luvulla tapahtuneiden kehitysvaiheiden kautta. Tutkielmassa käsitellään myös yhteiskunnallisen liikkeen ja puolueen eroja. Lisäksi siinä esitellään liikkeiden historiaa ja uusien liikkeiden esiin tuloa. Tutkimuksessa hahmotetaan yhteiskunnallisten liikkeiden yleisiä kehitysvaiheita eri teorioiden pohjalta. Itse vihreän liikkeen kehitystä puolueeksi tarkastellaan liikkeen saaman julkisuuden ja vaalimenestyksen tuomien muutosten kautta. Etsin myös esimerkkejä siitä, mikä vaikutus organisoitumiselle oli vihreän liikkeen rahaongelmilla ja toiminnan tukkeutumisella sekavassa tilanteessa. Vihreän politiikan muuttumisen selvittämiseksi Vihreästä liitosta haetaan merkkejä siirtymisestä kohti yleispuolueen tuntomerkkejä. Mikä on ollut Vihreän liiton suhtautuminen suomalaista yhteiskuntaa yleensä koskeviin poliittisiin päätöksiin? Miten Vihreä liitto on onnistunut säilyttämään alkuperäisen aatteensa ja vaikuttamaan ympäristöä koskevien ongelmien ratkaisemiseen? Omana osuutenaan työssä on vihreän liikkeen kansainvälisen kehityksen esitteleminen. Vihreitä käsittelevän aikaisemman tutkimuksen ohella Vihreän liiton omat julkaisut ovat pääasiassa lähteenä puolueen sisäisen ilmapirin tarkastelulle. Erityisesti Vihreä lanka –lehti on ollut avuksi puolueen aktiivien mielipiteitä kartoitettaessa. Myös muu lehdistömateriaali on ollut hyödyllinen tietolähde tarkasteltaessa Vihreän liiton kehittymistä 1990-luvulla. Tutkimuksen tulos on,Vihreä liitto perustettiin aikoinaan, koska vuoden 1987 eduskuntavaaleissa haluttiin mahdollisimman hyvä tulos. Liiton perustamisen taustalla olivat myös talousongelmat sekä tuloksellisen toiminnan mahdottomuus sekavassa tilanteessa. Vihreät halusivat päästä vaikuttamaan ja se nähtiin mahdolliseksi ainoastaan kasvattamalla kannatusta perinteisin keinoin. Vihreiden politiikka on muuttunut Vihreän liiton perustamisen jälkeen vuonna 1987. Olennaisin muutos on ollut siirtyminen yhden asian liikkeestä yleispuolueeksi. Vihreä liitto on sulautunut perinteiseen poliittiseen järjestelmään. Vihreän liiton hallinnollisten rakenteiden hierarkkisuus ei silti edelleenkään ole yhtä jyrkkä kuin muilla puolueilla. Keskustelukulttuuri ja avoimuus on pyritty säilyttämään puolueen toiminnassa parhaan mukaan eikä Vihreä liitto myöskään teoriassa tunne käsitettä ryhmäkuri. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Vihreä liitto - 1987- en
dc.subject vihreä liike - organisaatio - Suomi en
dc.title Vihreän liiton perustaminen ja vihreän politiikan muuttuminen sen myötä en
dc.identifier.laitoskoodi 7141 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record