ETYKin muutos ETY-järjestöksi idealismin ja realismin dualismina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11425
Title: ETYKin muutos ETY-järjestöksi idealismin ja realismin dualismina
Author: Kajas, Jari
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-11-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11425
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuskohde on ETY-prosessin perusluonteen muutos eli miten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous (ETYK) muuttui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöksi (ETYJ) sekä miten niiden roolit ja tehtävät ovat muotoutuneet sekä myötäilleet maailman tapahtumia. Yli 30 vuotta kestänyt ETY-prosessi on tapahtunut ajassa etenevänä kehityskulkuna, joten esitystapa on kronologinen. Varsin laajana ja perusteellisena yhteenvetona tutkimus on samalla myös pienimuotoinen ETY-prosessin historiikki. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään kahta kansainvälisen politiikan tutkimuksen pääsuuntausta: idealismia ja realismia. Molempien suuntausten käyttö mahdollistaa huomioimaan ETYKin dualistisen piirteen ennen kylmän sodan päättymistä: ETYK kehittyi ja eteni idealistisen päämäärän ja realististen rajoitusten jatkuvana dualismina. Siten tutkimus kykenee hahmottamaan, miten realismin näkökulmasta ETYK toimi Euroopan status quon säilyttäjänä ennen Itä-Euroopan vapautumisen syksyä 1989 ja miten idealismin mukaan samaan aikaan ETYK kuitenkin muuttui status quon säilyttäjästä muutosvoimaksi. Hallitusten välinen ETYK syntyi Neuvostoliiton tarpeesta saada vahvistus ja tunnustus sen ylläpitämälle valtarakenteelle Itä-Euroopassa. Yhdysvaltain torjuva asenne pakotti Neuvostoliiton hyväksymään ihmisoikeusasiat Helsingin vuoden 1975 ETY-kokouksen asialistalle. ETYKin seurantakokouksissa jatkuva kiistely idealismin periaatteiden mukaisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteuttamisesta nakersi osaltaan realismin mukaista suvereenien valtioiden tai valtioliittojen voimaan perustuvaa Euroopan status quota. Kansainvälisen järjestelmän muuttuessa myös ETY-järjestelmän rooli ja tehtävät muotoutuivat uudelleen. Tutkimus osoittaa, että ETY-prosessin perusluonteen muuttumisen on saanut aikaan neljä tekijää: organisaation, funktion ja agendan muuttuminen sekä uusien toimijoiden mukaantulo. Organisatorisesti suurin muutos tapahtui 1990-luvun alkupuoliskolla, kun uusien rakenteiden ja mekanismien avulla epäsäännöllisiä seurantakokouksia pitäneestä ETYKistä muokattiin institutionaalinen ETY-järjestö uusine tehtävineen ja painopistealueineen (kriisien ennaltaehkäisy ja konfliktinhallinta). Varsinaiset aseidenriisuntaneuvottelut oli aluksi suljettu ETYKin ulkopuolelle, mutta ne nostettiin vähitellen sen agendalle. Erilaiset hallituksista riippumattomat kansalaisjärjestöt, kuten Helsinki-komiteat, seurasivat aktiivisesti alusta lähtien ETYKin ihmisoikeusasioiden toteutumista. Vasta kommunistidiktatuurien kukistumisen jälkeen, keväästä 1992 alkaen ne ovat päässeet tarkkailijan asemassa osallistumaan ETY-kokousten täysistuntoihin, vaikka näiden kansalaisjärjestöjen keskeinen osa ETYKin idealististen päämäärien saavuttamisessa tunnustettiin jo Pariisin peruskirjassa vuonna 1990. Lähdeaineistona on käytetty ETYKin/ETYJin alkuperäisiä asiakirjoja sekä ETY-järjestön internetsivustoa, artikkeleita aikakausijulkaisuissa ja lehdistössä sekä kirjallisuutta ETY-prosessista ja kansainvälisen politiikan teoriasta – yhteensä noin 140:tä lähdettä. Tutkimus poikkeaa ETY-lähdeaineistosta siinä, että se käsittelee kattavimmin koko ETY-prosessin ja siihen liittyvät tapahtumat. Koska ETY-prosessi ei ole elänyt irrallaan muusta maailmasta, tutkielmassa käsitellään lyhyesti myös sellaisia kansainvälisesti merkittäviä tapahtumia, jotka ovat peilautuneet ETY-prosessissa ja vaikuttaneet sen muuntautumiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
ETYK
ETY-kokous
ETYJ
ETY-järjestö
ETY-prosessi
turvallisuuspolitiikka
kansainvälinen yhteistyö
ihmisoikeudet
idealismi
realismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record