Beundran av schlagerstjärnan Jari Sillanpää : En undersökning om VeiJari fanklubbens symboliska betydelser och gemenskap

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11440
Title: Beundran av schlagerstjärnan Jari Sillanpää : En undersökning om VeiJari fanklubbens symboliska betydelser och gemenskap
Author: Lehtonen, Riikka Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: Mars-01-5
URI: http://hdl.handle.net/10138/11440
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med undersökningen var att utforska VeiJari fanklubbens symboliska betydelser och gemenskap. Genom att fråga vilka kollektiva betydelser som särskiljer fanklubben och vad de innehåller, och vilken symbolik som förknippas med objekten och aktiviteterna, ville jag visa vilka etablerade och upprepade uttryckssätt som profilerar gruppen samt vilken verklighet som uttrycks. Jag tolkade huvudmaterialet, VeiJari tidningens fotografier med visuell semiotik och använde tematisering som analysmetod för sidomaterialet, meddelandena i Jari Sillanpääs webbforum. Metodologiskt sett var Roses (2001) samt Hodge & Kress (1988) forskningsansatser väsentliga. De centralaste källorna och avspeglingsytorna utgjordes av Ahos (2003) bok om finska schlagerstjärnor, ett inhemskt samlingsverk redigerat av Kovala (2003) om samtida kultfenomen, Söderholms (1990) beskrivning av Jim Morrison-kulten, Niemeläs (1999) avhandling om Jari Sillanpää som ett populärkulturellt fenomen samt Ohrankämmens (1997) avhandling om beundran av Joel Hallikainen. Jag använde Émile Durkheims och Georg Simmels klassiska sociologiska teorier i begrundan av empirin. Michel Maffesolis och Zygmunt Baumans tankar fick bistå med det samtida perspektivet. För det första visar resultaten, att det i idoliseringsförhållandet skapas ömsesidighet genom rituella diskussioner, kramar, gåvor och sång. För det andra framställs samhörighet och vi-känsla bland annat med det betecknande namnspråksgbegreppet VeiJari, behandlandet av gemensamma upplevelser i bild och text och genom bruk av gruppspecifika symboler. För det tredje utmärker ett vanligt, moget och finskt utförande idolens och beundrarnas yttre, som i kombination med en mytologiserande biografi underlättar likställningen mellan idol och beundrare. När man med simmelska termer kunde säga att det är frågan om sällskapande i en liten grupp, kunde det durkheimianska perspektivet visa att de olika aktiviteterna genom vilka gruppen möter varandra är annorlunda. Gemenskapen är informell eftersom den genomgår olika dimensioner, den är platsbunden till bland annat internet, den symboliseras av specifika rituella handlingar och den innehåller delade övertygelser, till exempel ömsesidighet och en positiv inställning.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Sillanpää, Jari
ihailijat
faniklunit - VeiJarit
kuvat - symboliikka - merkitykset - semiotiikka
viihdemusiikki
populäärikulttuuri
yhteisöt
beundrare
VeiJarit - Fanklubbar
bilder - symbolik - betydelser
underhållningsmusik - populärkultur - gemenskaper


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record