Etniset suhteet diskursiivisessa neuvottelussa - Internet-keskustelun analyysi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11447
Title: Etniset suhteet diskursiivisessa neuvottelussa - Internet-keskustelun analyysi
Author: Sillman, Bella
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2004-09-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11447
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni lähtökohtana on etnisissä suhteissa ilmenevät eritasoiset ongelmat Suomessa. Peilaan omaa tutkimustani kahteen aiempaan suomalaiseen survey-tutkimukseen, Magdalena Jaakkolan asennetutkimuksiin (1995 & 1999) sekä Inga Jasinskaja-Lahden ym. (2002)tutkimukseen maahanmuuttajien syrjintä ja rasismikokemuksista Suomessa. Tämän lisäksi esittelen etnisistä suhteista käytävää keskustelua ja teorioita (mm. konflikti- ja kontaktiteoria, akkulturaatio & etninen identiteetti). Johtopäätökseni rakentuvat ja ovat ymmärrettävissä suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Tutkimuksessani hahmotan etnisiin suhteisiin liittyviä ongelmia sekä etnisistä suhteista käytävää diskursiivista neuvotteluprosessia itsessään. Tutkimusasetelmana on yhden laajan Internet-keskustelun analyysi, jossa etnisistä suhteista ja niihin liittyvistä ongelmista keskustellaan. Analyysimenetelmänä sovellan diskurssianalyysin eri metodeja. Aineistoa tarkastellaan kolmen, toisiinsa sidoksissa olevan ulottuvuuden kautta; subjektiposition muodostuminen, tulkintojen ja merkitysten rakentuminen sekä retoriikka ja responsiivisuus. Analyysi nostaa esille erilaisia etnisiin suhteisiin liitettäviä ongelmia ja niiden syitä, mutta tärkeintä on itse neuvotteludynamiikan mekanismien hahmottuminen. Pääsemällä "jyvälle" diskurssien synty-, muutos- ja ylläpitomekanismeihin on mahdollista päästä kiinni ongelmien ytimeen. Tärkeimmät lähteet: Jaakkola, Magdalena (1999) Maahanmuutto ja etniset suhteet. Työministeriö, työpoliittinen tutkimus 213. Helsinki, Edita. Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina (2002) Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki, Gaudeamus. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere, Vastapaino Lindqvist, Sven (1998) Rasismin vastustajia. Ihmisisä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan 1750 - 1900. Vantaa, PEQUOD. Liebkind, Karmela (2000) Monikulttuurinen Suomi - Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki, Gaudeamus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: etnisyys
integraatio
muukalaisviha
syrjintä
rasismi
diskurssianalyysi
Internet - keskusteluryhmät
Ilta-Sanomat - yleisönosastot - Internet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record