Asiantuntijaorganisaatio organisaatio-oppimisen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11449
Title: Asiantuntijaorganisaatio organisaatio-oppimisen näkökulmasta
Author: Ijäs, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-03-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/11449
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneen asiantuntijaorganisaation sisäistä palautejädestelmää organisaatio-oppimisen kannalta. Tutkimusongelma on kuvata, kuinka sisäistä palautetta hyödynnetään kohdeorganisaatiossa. Organisaatio on osa tietoliikennealalla toimivaa yritystä. Tietoliikenne- ja internetyritykset ovat ajankohtaisia ja esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, erityisesti arvokeskustelussa. Tutkimus on strategialtaan etnografinen, yhden tapauksen ja monen analyysiyksikön tapaustutkimus. Palautejärjestelmä on tapaus ja kohdeorganisaation eri tiimien palautekäytännöt ovat puolestaan analyysiyksiköitä. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty osallistuvan havainnoinnin avulla talven 1999 - 2000 aikana. Viitekehys perustuu Chris Argyrisin ja Donald Schönin organisaatio-oppimisen teoriaan. Organisaatio-oppimisen teoriaa verrataan Karl Erik Sveibyn määrittelemiin asiantuntijaorganisaation ominaisuuksiin. Tutkimuksen tulos on tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneen organisaation kuvaus organisaatio-oppimisen näkökulmasta. Tutkimus tukee pääosin Sveibyn tutkimustuloksia asiantuntijaorganisaation piirteistä. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat olleet Chris Argyrisin ja Donald Schönin vuonna 1978 ilmestynyt teos Organizational Learning, Karl Erik Sveibyn vuonna 1990 ilmestynyt Kunskapsledning - 99 råd till ledare I Kunskapsintensiva organisationer sekä Mike Pedlerin, John Burgoynen ja Tom Boydellin vuonna 1991 ilmestynyt The Learning Company.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: oppiminen - organisaatiot
asiantuntijaorganisaatiot - tutkimus- ja kehittämistoiminta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record