Asiantuntijaorganisaatio organisaatio-oppimisen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Ijäs, Eeva
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:40:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:40:48Z
dc.date.issued 2001-03-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11449
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa on tarkasteltu tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneen asiantuntijaorganisaation sisäistä palautejädestelmää organisaatio-oppimisen kannalta. Tutkimusongelma on kuvata, kuinka sisäistä palautetta hyödynnetään kohdeorganisaatiossa. Organisaatio on osa tietoliikennealalla toimivaa yritystä. Tietoliikenne- ja internetyritykset ovat ajankohtaisia ja esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, erityisesti arvokeskustelussa. Tutkimus on strategialtaan etnografinen, yhden tapauksen ja monen analyysiyksikön tapaustutkimus. Palautejärjestelmä on tapaus ja kohdeorganisaation eri tiimien palautekäytännöt ovat puolestaan analyysiyksiköitä. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty osallistuvan havainnoinnin avulla talven 1999 - 2000 aikana. Viitekehys perustuu Chris Argyrisin ja Donald Schönin organisaatio-oppimisen teoriaan. Organisaatio-oppimisen teoriaa verrataan Karl Erik Sveibyn määrittelemiin asiantuntijaorganisaation ominaisuuksiin. Tutkimuksen tulos on tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneen organisaation kuvaus organisaatio-oppimisen näkökulmasta. Tutkimus tukee pääosin Sveibyn tutkimustuloksia asiantuntijaorganisaation piirteistä. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat olleet Chris Argyrisin ja Donald Schönin vuonna 1978 ilmestynyt teos Organizational Learning, Karl Erik Sveibyn vuonna 1990 ilmestynyt Kunskapsledning - 99 råd till ledare I Kunskapsintensiva organisationer sekä Mike Pedlerin, John Burgoynen ja Tom Boydellin vuonna 1991 ilmestynyt The Learning Company. en
dc.language.iso fi
dc.subject oppiminen - organisaatiot fi
dc.subject asiantuntijaorganisaatiot - tutkimus- ja kehittämistoiminta fi
dc.title Asiantuntijaorganisaatio organisaatio-oppimisen näkökulmasta fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record