Koukussa piikkiin - suonensisäisten huumeiden käyttäjien kokemuksia pistämisestä ja sen pakonomaisuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11455
Title: Koukussa piikkiin - suonensisäisten huumeiden käyttäjien kokemuksia pistämisestä ja sen pakonomaisuudesta
Author: Harju, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-09-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/11455
Thesis level: master's thesis
Abstract: Käytännön kokemuksen mukaan monilla lääkkeellisessä vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa olevilla opiaattiriippuvaisilla on, hoidosta huolimatta, ongelmia lopettaa suonensisäinen oheiskäyttö. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten huumeiden käyttäjät kokivat itsensä pistämisen ja miksi joillakin oli ongelmia lopettaa pistäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka suonensisäisestä käytöstä tuli hallitsevin käyttömuoto. Tutkimuksen kohteena oli 12 kahden eri avomuotoista lääkkeellistä (Subutex®) vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa toteuttavan yksikön potilasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla; teemoina olivat pistokäytön alku ja vakiintuminen, pistämisen koettu pakonomaisuus ja pistämiseen hallintaan käytetyt keinot. Haastattelut kestivät ½ tunnista kolmeen tuntiin. Kertynyt aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä analyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan pistämisestä tulee hallitsevin käyttömuoto yksilön samaistuessa muihin suonensisäisiin käyttäjiin ja oppiessa pistotekniikan heiltä. Lisäksi toiminta ehdollistuu, niin että pistämistä pidetään ainoana vaikuttavana aineiden käyttötapana ja pistämisen ympärille kehitetään rituaaleja. Pistämisestä eroon pääsyä vaikeuttaa addiktiivisen toiminnan rakenne, toiminnan ehdollistuminen ja suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskinäinen ryhmäidentiteetti. Tutkimuksen keskeisintä taustakirjallisuutta olivat Koski-Jännes ym. (2000), Peele (1985), Harre (1983) ja Strauss – Corbin (1990).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: grounded theory
huumeet
käyttö
riippuvuus
Subject (ysa): huumeiden käyttö
huumeriippuvuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record