Koukussa piikkiin - suonensisäisten huumeiden käyttäjien kokemuksia pistämisestä ja sen pakonomaisuudesta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11455
Julkaisun nimi: Koukussa piikkiin - suonensisäisten huumeiden käyttäjien kokemuksia pistämisestä ja sen pakonomaisuudesta
Tekijä: Harju, Outi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Käytännön kokemuksen mukaan monilla lääkkeellisessä vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa olevilla opiaattiriippuvaisilla on, hoidosta huolimatta, ongelmia lopettaa suonensisäinen oheiskäyttö. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten huumeiden käyttäjät kokivat itsensä pistämisen ja miksi joillakin oli ongelmia lopettaa pistäminen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka suonensisäisestä käytöstä tuli hallitsevin käyttömuoto. Tutkimuksen kohteena oli 12 kahden eri avomuotoista lääkkeellistä (Subutex®) vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa toteuttavan yksikön potilasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla; teemoina olivat pistokäytön alku ja vakiintuminen, pistämisen koettu pakonomaisuus ja pistämiseen hallintaan käytetyt keinot. Haastattelut kestivät ½ tunnista kolmeen tuntiin. Kertynyt aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä analyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan pistämisestä tulee hallitsevin käyttömuoto yksilön samaistuessa muihin suonensisäisiin käyttäjiin ja oppiessa pistotekniikan heiltä. Lisäksi toiminta ehdollistuu, niin että pistämistä pidetään ainoana vaikuttavana aineiden käyttötapana ja pistämisen ympärille kehitetään rituaaleja. Pistämisestä eroon pääsyä vaikeuttaa addiktiivisen toiminnan rakenne, toiminnan ehdollistuminen ja suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskinäinen ryhmäidentiteetti. Tutkimuksen keskeisintä taustakirjallisuutta olivat Koski-Jännes ym. (2000), Peele (1985), Harre (1983) ja Strauss – Corbin (1990).
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11455
Päiväys: 2002-09-19
Avainsanat: grounded theory
huumeet
käyttö
riippuvuus
Asiasanat (ysa): huumeiden käyttö
huumeriippuvuus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.52KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot