"Tuomittavaa touhua" - Helsingin marxilais-leniniläisen seuran alkuvaiheita 1968-1973

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11465
Title: "Tuomittavaa touhua" - Helsingin marxilais-leniniläisen seuran alkuvaiheita 1968-1973
Author: Heinäsmäki, Suvi-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 1999-11-29
URI: http://hdl.handle.net/10138/11465
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työni tutkimuskohteena on Helsingin marxilais-leniniläisen seuran (HMLS) toiminta sen alkuvuosina 1968-1973. Kyseessä on Suomen ensimmäinen maolainen järjestö. Tutkimus tarkastelee seuran syntyvaiheita, toimintatapoja, tavoitteita ja erityisesti seuran toimintaa eri rintamissa. Rintamilla tarkoitetaan muita järjestöjä kuin Helsingin marxilais-leniniläistä seuraa. Tutkimuksessa keskitytään HMLS:n toiminnan ja tavoitteiden kannalta tärkeimpiin rintamiin, joita ovat Suomi-Kiina seura ja Helsingin ja Uudenmaan EEC:n vastainen kansanrintama. Muita tärkeitä painopisteitä HMLS:n toiminnassa edustavat seuran järjestämä aatteellinen koulutus ja Neuvostoliittoa kohtaan esitetty arvostelu. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka merkittävää maolainen vaikutus näissä eri rintamissa oli vai voiko sellaisesta edes puhua. Tarkoituksena on myöskin ollut selvittää syitä miksi maolaiset halusivat toimia näissä rintamissa, ja täyttikö toiminta maolaisten odotukset. Tarkastelun alla on myös maolaisten herättämät reaktiot lehdistössä, ja heidän toimintaansa kohtaan esitetty kritiikki. Tutkimus on tehty kirjallisia lähteitä hyväksikäyttäen. Haastatteluja ei ole käytetty, lukuunottamatta lehdissä julkaistuja ja Työväen Arkiston muistitiedosta löytyviä. Tutkimus Helsingin marxilais-leniniläisestä seurasta vahvistaa käsitystä ristiriidasta seuran tavoitteiden - uuden kommunistisen puolueen perustamisen- ja sen marginaalisen koon (200- 300 henkeä parhaimmillaan) välillä. Kaiken rintamatoiminnan motiivina on ollut uusien jäsenien rekrytoiminen seuran toimintaan mukaan. Tässä HMLS ei onnistunut kovinkaan hyvin. Osa syy tähän lienee ollut seuran tiukat säännöt ja vakava suhtautuminen aatteelliseen koulutukseen. Maolaisten osakseen saama julkisuus oli varsin vähäistä. Ainoastaan kansandemokraattinen lehdistö suhtautui heidän toimintaansa vakavasti ja varoitteli 'kiinalaisesta kommunismista'. Maolaiset olivat aivan liian marginaalinen ryhmä tullakseen otetuksi sillä vakavuudella, kuin he itse olisivat toivoneet. Lähteistä tärkeimmät ovat olleet HMLS:n omat julkaisut Punakaarti -lehti ja Kirjoituksia yhteisrintamasta sekä seuran sisäiset muistiot. Suomi-Kiina seuraa käsittelevältä osalta tärkeä on ollut myös Kiina sanoin ja kuvin -lehti ja EEC:n vastaisen kansanrintaman osalta kansanrintaman pöytäkirjat. Kansan Arkiston poliittinen lehtileikekokoelma maolaisista on ollut arvokas. Kirjallisuudesta Johan von Bonsdorffin Kun Vanha vallattiin on ollut suuresti hyödyksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Helsingin marxilais-leniniläinen seura - 1968-73
maolaisuus - Suomi - 1968-73
Suomi-Kiina seura - 1968-73
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record