Foyer: holistinen lähestymistapa nuorten tuettuun asumiseen; tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11475
Title: Foyer: holistinen lähestymistapa nuorten tuettuun asumiseen; tapaustutkimus
Alternative title: Foyer: a holistic approach to supported housing of young people; a case study
Author: Kekkonen, Mikael
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2000-11-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11475
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän maisterin tutkielma käsittelee syrjäytymisuhan alaisille nuorille suunnattua tuetun asumisen muotoa, eli foyereita. Keskityn tutkielmassani englantilaiseen foyer -järjestelmään, joka sai alkunsa 1990-luvun alussa. Työ edustaa tapaustutkimus ja täten suuri osa tutkielmasta on omistettu aiheen kuvaukselle. Valitsin tämän lähestymistavan, koska aihe on suhteellisen uusi ja tuntematon. Tämän vuoksi sen läpikotainen tarkastelu on arvokasta itsessään. Jotta aihe tulisi eriteltyä useasta eri näkökulmasta, eri foyereiden väliset erot huomioon ottaen, tutkielmassa ei ole käytetty yhtä kaikenkattavaa teoriaa. Yhden teorian sijaan olen käyttänyt useita teoreettisia väittämiä, jotka ovat yhteydessä aiheeseen, ja käyttänyt näitä väittämiä yleisenä viitekehyksenä. Tärkeimmät metodit tässä tutkimuksessa ovat olleet puolistrukturoidut haastattelut ja pienessä mittakaavassa tehty postikysely. On kuitenkin korostettava, että koska aihe on suhteellisen tuntematon eikä siitä ole tehty merkittäviä tieteellisiä tutkimuksia, tutkimus perustuu pitkälti englantilaisen foyer -liikkeen julkaisemaan materiaaliin ja siinä tehtyihin väittämiin. Aloitan tutkimuksen esittelemällä foyer -käsitteen sekä keskeisimmät tässä tutkimuksessa käytetyt metodit. Seuraava osio keskittyy 1980-luvun ja 1990-luvun alun englantilaiseen yhteiskuntaan, ja erityisesti muutoksiin asuntotilanteessa, työttömyydessä ja kodittomuudessa. Tarkastelu todistaa, että tarve foyer -tyyppiselle järjestelmälle kasvoi näiden muutosten seurauksena. Seuraava osa tarkastelee hypoteeseja kodittomuudesta, individualismista ja yhteisöllisyydestä Tämän osion tarkoituksena on osoittaa, että foyer -liike on ollut yhteydessä laajoihin abstrakteihin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja että foyereita - sekä erityisesti niiden eetosta - voidaan ymmärtää tätä muutosta vasten. Tutkielman viimeinen osa on pääasiallisesti foyereiden sekä kaikkia niitä yhdistävien piirteitten kuvailua. Päätän tutkimuksen esittämällä, että huolimatta foyereihin sekä erityisesti niiden eetokseen liittyvistä ongelmista, foyerit ovat onnistuneet suhteellisen hyvin tukiessaan niiden asukkaita heidän siirtymässään riippuvuudesta itsenäisyyteen.The purpose of this Master's Thesis is to examine foyers, a form of supported housing for disadvantaged young people. I concentrate on the English foyer-system, which emerged in Britain in the early 1990s. The study is above all a case study, which means that a significant part of the dissertation is devoted to description of the subject. This approach was selected mainly because foyers are a relatively new and unknown phenomenon and, thus, a throughout examination of the subject is valuable in itself. In order to present the subject in all of its variety, I chose not to use a single overarching theory that would aim to explain the variety between foyers. However, several theoretical propositions inter-related to the subject are discussed and used as a general framework. The principal methods used are semi-structured interviews and a small-scale survey. It should, however, be stressed that since the subject is fairly unknown and there are virtually no major scientific works on it, all literature and reports published by the British foyer movement have an important role in my examination. The study begins by introducing the concept of foyers and the methods used in this study. The next part concentrates on the British society of 1980's and early 1990's and especially the changes in housing, unemployment and homelessness. The examination shows that due to these changes there was a growing a need for a foyer-type project. The following section examines hypotheses, which discuss homelessness, individualism and communities. The purpose is to show that the foyer-movement is connected to certain more abstract societal changes and that it - and especially its ethos - can be partially understood through them. The final section is devoted to description of the subject and tracking down the main principles, which guide all foyers regardless of their apparent differences. I conclude the study by claiming that regardless of difficulties connected in particular with the ethos of foyers, the foyer-movement has been relatively successful in helping their residents in their transition from dependence to independence.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tukiasunnot
nuoret
Iso-Britannia
kodittomuus
asuntopolitiikka
Foyer-järjestelmä
tuettu asuminen
1980-1990-luku
supported housing
young people
homelessness
housing policy
Foyer-system
Great Britain
1980s -1990s


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.86Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record