Fiskaalisen federalismin mahdollisuudet Euroopan unionissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11481
Title: Fiskaalisen federalismin mahdollisuudet Euroopan unionissa
Author: Varjonen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-11-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11481
Thesis level: master's thesis
Abstract: Keskusteluissa Euroopan unionin tulevaisuudesta nousee aina silloin tällöin esiin kysymys fiskaalisen federalismin mahdollisuudesta. Kun 12 maalla on yhteinen rahapolitiikka ja valuutta ja osittain myös yhteinen lainsäädäntö, niiden taloudet ovat erittäin vahvasti toisistaan riippuvaisia, ja talouden nousut ja laskut jakautuvat helposti kaikkien maiden osalle. Myös jäsenmaiden toteuttamilla finanssipolitiikoilla on vaikutusta toisiinsa, kuten esimerkiksi maiden välinen verokilpailu osoittaa. Lisäksi kiristyvä kansainvälinen kilpailu tuo paineita parantaa EU:n kilpailukykyä esimerkiksi lisäämällä sen valtaa jakaa taloudellisia resursseja kasvattamalla EU:n budjettia suhteessa jäsenmaihin. Tällä hetkellä euromaiden rahapolitiikasta päättää Euroopan keskuspankki. Finanssipolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, mutta sitä kuitenkin säädellään selvästi EU:n perustamissopimuksen ja kasvu- ja vakaussopimuksen nojalla, mikä rajoittaa jäsenmaiden toimintakykyä erityisesti laskusuhdanteiden ja taloudellisten häiriöiden aikana. Jos finanssipoliittinen päätöksenteko olisi Euroopan unionissa jaettu jäsenmaiden ja unionitason välillä, toimisivat verotus ja tulonjako alueella periaatteessa tehokkaasti. Tällöin jäsenmaiden välinen verokilpailu ei toisi tehottomuuksia veropolitiikkaan, ja myös kaikkiin taloudellisiin häiriöihin voitaisiin vastata unionitasolla. Hoytin (2001) ja Boadwayn, Marchandin ja Vigneault'n (1998) kehittämien mallien perusteella jäsenmaiden ja unionin yhteinen verotus hyödykkeiden ja tulojen osalta voi lisätä hyvinvointia alueella, kun unionin tavoitteena on maksimoida kansalaisten hyötyä. Mallien mukaan myös jaetun verotusoikeuden aiheuttamat verotuksen vertikaaliset ulkoisvaikutukset voidaan eliminoida oikealla unionin politiikalla, kun unionilla on mahdollisuus kerätä veroja ja maksaa tulonsiirtoja sekä kansalaisille että jäsenmaille. Fiskaalinen federalismi eli yhteinen verotus ja unionin suuri budjettivalta on yksi vaihtoehto Euroopan unionin tulevaisuudelle. Myös muita, lievempiä tapoja yhtenäistää jäsenmaiden veropolitiikkoja on toki olemassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verotus
fiskaalinen federalismi
Euroopan unioni
vertikaalinen ulkoisvaikutus
päällekkäiset veropohjat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record