Utvecklingsbiståndets determinanter - En studie av de bakomliggande orsakerna för ett högt och lågt bistånd

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11508
Title: Utvecklingsbiståndets determinanter - En studie av de bakomliggande orsakerna för ett högt och lågt bistånd
Author: Sundqvist, Johanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-09-15
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11508
Thesis level: master's thesis
Abstract: Storleken på det offentliga utvecklingsbiståndet i OECD-länderna varierar markant. FN:s rekommendation om att biståndsgivarna ska allokera 0,7 procent av sitt BNP till u-länderna, har inte uppnåtts av de flesta OECD-länder, utan majoriteten av givarna allokerar under 0,3 procent av sitt BNP till utvecklingsbistånd. Syftet med denna avhandling är att undersöka vad dessa olikheter i biståndsallokering beror på. Orsakerna bakom de varierande biståndsnivåerna under 1980- och 1990-talen, undersöks genom att jämföra biståndsgivarna utifrån fem modeller. Den första modellen undersöker om givarländernas ekonomiska välstånd inverkar på utvecklingsbiståndets nivå. Den ser på ekonomin i givarlandet i termer av BNP per capita samt ett s.k. misärindex, som mäter graden av inflation och arbetslöshet i landet. Den andra modellen undersöker om olika inhemska aktörer har haft en inverkan på utvecklingsbiståndets nivå. Modellen ser på partiernas, den allmänna opinionens samt på de kvinnliga riksdagsledamötenas inverkan i biståndspolitiken. Den tredje modellen undersöker om de sociala värderingarna i givarländerna kan förklara olikheterna i utvecklingsbiståndets nivå. De sociala värderingarna i OECD-länderna undersöks genom att se hur omfattande socialpolitik landet har, samt genom att se hur effektivt denna socialpolitik leder till inkomstjämlikhet i landet. Den fjärde modellen undersöker om biståndsgivarnas öppenhet mot andra länder och kulturer inverkar på utvecklingsbiståndets nivå. Modellen mäter ländernas öppenhet utomlands genom att se på öppenheten i flykting- och handelspolitiken. Den femte modellen undersöker om OECD-ländernas storlek i termer av folkmängd inverkar på deras biståndsnivå. Materialet för avhandlingen är tagen ifrån olika internationella organisationers statistiska verk samt från tidigare studier som gjorts om ämnet. Som metod har använts både kvalitativ och kvantitativ analys med hjälp av spridningsdiagram, korrelation och regression. Resultaten av studien visar att länder med en hög biståndsnivå har starkare och mer solidariska sociala värderingar. Detta kan ses från den stora andel sociala utgifter av BNP som högbiståndsgivarna har, den jämnare inkomstfördelningen, den större andelen beviljade uppehållstillstånd för flyktingar samt den större andelen kvinnliga riksdagsledamöter. Flyktingpolitiken och kvinnornas inflytande kan därav ses som mått på landets sociala värderingar. Den allmänna opinionen och folkmängden i givarlandet har en svag inverkan på utvecklingsbiståndet, medan givarlandets ekonomi, partifördelning och handelspolitik inte uppvisar några starka samband med utvecklingsbistånd.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: utlandsbistånd
orsaker
1980-talet
1990-talet
utvecklingsländer
välstånd
bruttonationalprodukt
inflation
arbetslöshet
socialpolitik
inkomstfördelning
biståndsarbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record