Israelin ja yhdysvaltain erityissuhde : valitun kansan identiteetti ja moraalis-uskonnolliset tekijät erityissuhteen selittäjinä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11509
Titel: Israelin ja yhdysvaltain erityissuhde : valitun kansan identiteetti ja moraalis-uskonnolliset tekijät erityissuhteen selittäjinä
Författare: Klemetti, Jukka
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2008-10-06
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11509
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tutkimuksessa selitetään Yhdysvaltain ja Israelin erityissuhdetta moraalis-uskonnollisten tekijöiden kautta. Aiemmissa tutkimuksissa erityissuhteen olemassaoloa on usein perusteltu taloudellis-strategisten syiden avulla, jolloin suhteen on ajateltu perustuvan materiaalisiin syihin. Erityissuhde ei kuitenkaan ole selitettävissä pelkkien rationaalisten syiden avulla, vaan niiden lisäksi suhteen ymmärtäminen vaatii sekä Yhdysvaltain ja Israelin identiteettipoliittisen yhteyden tuntemista. Israelin ja Yhdysvaltain erityissuhteen taustalla on historian aikana moraalis-uskonnollisille tekijöille rakentunut valitun kansan identiteetti. Molempia kansakuntia yhdistävä identiteetti koostuu pelastusteologisesti osasta sekä Luvatun maan kertomuksesta. Näiden osien kautta kansakunnat kokevat samankaltaisuutta keskenään, ja identiteetin avulla sekä amerikkalaisten että israelilaisten poliittiset valinnat ovat helpommin selitettävissä. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä Israelin että Yhdysvaltain historiaa. Menneisyyden tunteminen auttaa ymmärtämään molempien kansakuntien identiteettejä ja yhteiskuntia. Amerikkalainen identiteetti rakentuu hyvin vahvasti puritaanien uskonnolliselle ajattelulle, joka näkyy yhä edelleen Yhdysvaltain poliittisessa elämässä. Israel on juutalainen valtio, jossa uskonto on luonnollisesti osa poliittista elämää. Uskonnon vaikutus politiikassa on kuitenkin voimistunut 1970-luvulta alkaen, jolloin oikeistolainen Likud-puolue nousi valtaan ja otti käyttöönsä uskonnollis-sionistisen politiikan, jonka tärkeänä osana on ajatus Suur-Israelista. Yhdysvaltain ja Israelin erityissuhde alkoi 1960 luvun lopulla ja voimistui Likudin johtoaseman myötä. Tutkimus osoittaa, ettei tämä ole sattumaa, vaan moraalis-uskonnollisilla tekijöillä on ollut tähän lähentymiseen merkittävä vaikutus. Tutkimuksessa erityissuhdetta selitetään historiallis-sosiologisen lähestymistavan kautta. Menetelmä soveltuu hyvin erityissuhteen tutkimiseen, koska historiallinen sosiologia näkee historian kehityksen ainutkertaisena tapahtumana, joka on myös välttämätön oletus Israelin ja Yhdysvaltain suhteen tutkimiselle. Tutkimus haluaa myös osoittaa, ettei erityissuhde pelkästään ole historiallisesti annettu kokonaisuus, jonka jatkuminen olisi automaattista. Tutkimuksessa erityissuhteen uudelleen luomista käytännön politiikassa kuvataan Bill Clintonin puheiden avulla. Aineiston analyysissä havaintovälineenä käytetään konstruktivistista teoriaa. Konstruktivismi osoittaa, että erityissuhde on sosiaalinen rakennelma, jonka jatkuminen on yksilöiden ja yhteisön vuorovaikutuksen lopputulos. Tutkimusajankohdaksi on valittu Lähi-idän rauhanprosessi, koska kylmän sodan jälkeen Israelin ja Yhdysvaltain erityissuhteen jatkuminen asetettiin monen asiantuntijan toimesta kyseenalaiseksi.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identiteetti
Israel
uskonnollisuus
Yhdysvallat


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.03Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post