Yhteenpaketointia ja sopivan tilanteen odottamista : Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessi EU-päätöksentekoteorioiden valossa vuoden 2001 loppuun asti tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11512
Title: Yhteenpaketointia ja sopivan tilanteen odottamista : Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessi EU-päätöksentekoteorioiden valossa vuoden 2001 loppuun asti tarkasteltuna
Author: Karjalainen, Keijo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-01-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11512
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessia vuoden 2001 loppuun saakka. Tutkimusongelmana on selvittää, millainen prosessi Euroopan elintarvikeviraston sijoittaminen oli yleisimpien EU-päätöksenteon tutkimiseen kehitettyjen teorioiden valossa. Suomi oli yksi elintarvikevirastoa hakevista jäsenvaltioista, ja Suomen näkökulma korostuu tutkimuksessa. Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa Suomen kampanjaryhmän sisäisestä materiaalista sekä tutkimuskohteeseen liittyvästä julkismateriaalista, kuten lehtiartikkeleista. Aineistoa on täydennetty tutkimushaastatteluilla. Tutkimuksen viitekehys on rakennettu yleisimmistä Euroopan unionin päätöksenteon tutkimiseen kehitetyistä teorioista. Ensimmäinen näistä on liberaali hallitustenvälisyys, joka korostaa EU-päätöksenteon hallitustenvälistä luonnetta ja hallitusten EU-politiikan preferenssien määräytymistä kansallisista lähtökohdista. Toinen viitekehyksessä käytetty teoriakokonaisuus on uusi institutionalismi, joka painottaa ylikansallisten instituutioiden ja epämuodollisten tekijöiden merkitystä EU-päätöksenteossa. Kolmas viitekehyksessä käytetty tutkimusote on intressitahojen roolia ja päätöksentekoprosessien ympärille muodostuvien verkostojen merkitystä korostava päätöksentekoverkostojen tutkimus. Viitekehyksen lähteinä on käytetty EU:n päätöksentekoa koskevia tieteellisiä artikkeleita ja teoksia. Keskeiset tutkimustulokset ovat seuraavia: keskeisiä toimijoita tarkastellessa asetelma on hallitustenvälinen, mutta liberaali hallitustenvälisyys selittää prosessin elementtejä varsin huonosti. Uusi institutionalismi selittää Suomen motiivia viraston hakemiselle, sijoituspäätökseen kantaa ottaneiden komissaarien toimintaa ja prosessin kuluessa ilmenneiden epämuodollisten tekijöiden vaikutusta. Intressitahoilla ei ole ollut mainittavaa roolia prosessissa ja päätöksentekoverkostojen tutkimus selittää prosessia huonosti. Merkityksellistä elintarvikeviraston sijoittamisprosessissa on ollut epämuodollisten tekijöiden vaikutus. Uuden institutionalismin kielenkäytössä näitä tekijöitä kutsutaan normeiksi. Prosessissa vaikuttaneita normeja ovat olleet päätösten yhteenpaketoiminen, poliittisesti sopivan tilanteen odottaminen sekä soft law -tyyppiset päätökset. Lisäksi prosessissa on hahmottunut normi, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan lupaukseksi vastavuoroisesta tukemisesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
päätöksenteko
yhteisövirastot
Euroopan elintarvikevirasto
uusi institutionalismi - normit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record