Yhteenpaketointia ja sopivan tilanteen odottamista : Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessi EU-päätöksentekoteorioiden valossa vuoden 2001 loppuun asti tarkasteltuna

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Karjalainen, Keijo
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:41:39Z
dc.date.available 2009-09-08T09:41:39Z
dc.date.issued 2002-01-08 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11512
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessia vuoden 2001 loppuun saakka. Tutkimusongelmana on selvittää, millainen prosessi Euroopan elintarvikeviraston sijoittaminen oli yleisimpien EU-päätöksenteon tutkimiseen kehitettyjen teorioiden valossa. Suomi oli yksi elintarvikevirastoa hakevista jäsenvaltioista, ja Suomen näkökulma korostuu tutkimuksessa. Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa Suomen kampanjaryhmän sisäisestä materiaalista sekä tutkimuskohteeseen liittyvästä julkismateriaalista, kuten lehtiartikkeleista. Aineistoa on täydennetty tutkimushaastatteluilla. Tutkimuksen viitekehys on rakennettu yleisimmistä Euroopan unionin päätöksenteon tutkimiseen kehitetyistä teorioista. Ensimmäinen näistä on liberaali hallitustenvälisyys, joka korostaa EU-päätöksenteon hallitustenvälistä luonnetta ja hallitusten EU-politiikan preferenssien määräytymistä kansallisista lähtökohdista. Toinen viitekehyksessä käytetty teoriakokonaisuus on uusi institutionalismi, joka painottaa ylikansallisten instituutioiden ja epämuodollisten tekijöiden merkitystä EU-päätöksenteossa. Kolmas viitekehyksessä käytetty tutkimusote on intressitahojen roolia ja päätöksentekoprosessien ympärille muodostuvien verkostojen merkitystä korostava päätöksentekoverkostojen tutkimus. Viitekehyksen lähteinä on käytetty EU:n päätöksentekoa koskevia tieteellisiä artikkeleita ja teoksia. Keskeiset tutkimustulokset ovat seuraavia: keskeisiä toimijoita tarkastellessa asetelma on hallitustenvälinen, mutta liberaali hallitustenvälisyys selittää prosessin elementtejä varsin huonosti. Uusi institutionalismi selittää Suomen motiivia viraston hakemiselle, sijoituspäätökseen kantaa ottaneiden komissaarien toimintaa ja prosessin kuluessa ilmenneiden epämuodollisten tekijöiden vaikutusta. Intressitahoilla ei ole ollut mainittavaa roolia prosessissa ja päätöksentekoverkostojen tutkimus selittää prosessia huonosti. Merkityksellistä elintarvikeviraston sijoittamisprosessissa on ollut epämuodollisten tekijöiden vaikutus. Uuden institutionalismin kielenkäytössä näitä tekijöitä kutsutaan normeiksi. Prosessissa vaikuttaneita normeja ovat olleet päätösten yhteenpaketoiminen, poliittisesti sopivan tilanteen odottaminen sekä soft law -tyyppiset päätökset. Lisäksi prosessissa on hahmottunut normi, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan lupaukseksi vastavuoroisesta tukemisesta. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Euroopan unioni - päätöksenteko en
dc.subject yhteisövirastot en
dc.subject Euroopan elintarvikevirasto en
dc.subject uusi institutionalismi - normit en
dc.title Yhteenpaketointia ja sopivan tilanteen odottamista : Euroopan elintarvikeviraston sijoittamisprosessi EU-päätöksentekoteorioiden valossa vuoden 2001 loppuun asti tarkasteltuna en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record