Guanxi eli kiinalainen suhdetoiminta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11556
Title: Guanxi eli kiinalainen suhdetoiminta
Author: Nyholm-Eriksson, Anette
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-06-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11556
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Kiinassa tällä hetkellä työskentelevien tai äskettäin kotiin palanneiden suomalaisten käsityksiä guanxista ja siitä, miten suhdetoimintaa tulee heidän mielestänsä Kiinassa hoitaa. Teoria perustuu eri tieteiden aloilta koottuun materiaaliin. Teorian painopiste on guanxin kulttuurisessa selitysmallissa, mutta myös institutionaalisten tekijöiden vaikutusta guanxiin käsitellään. Teoreettisena viitekehyksenä on Serge Moscovicin kehittämä sosiaalisten representaatioiden teoria. Teorian avulla tutkitaan haastateltavien guanxirepresentaatioiden sisältöä ja ryhmän käsityksien yhteneväisyyttä. Tutkielman aineistona on 12 teemahaastattelua, jotka on litteroitu sanatarkasti. Haastateltavat ovat Kiinassa (Shanghaissa) erilaisissa päällikkö- tai johtotehtävissä työskenteleviä tai työskennelleitä suomalaisia. Aineiston analyysin menetelmänä on käytetty laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä grounded-teoriaa. Tärkeimpinä tuloksina todetaan, että haastateltavien guanxirepresentaatiot ovat normien suhteen hyvin yhteneväiset. Kasvoihin ja vastavuoroisuuteen liittyvät normit nousivat erityisen tärkeiksi. Myös liike-suhteiden henkilökohtaisuutta pidettiin tärkeänä kuten myös luottamusta, joskin molemminpuolinen luottamuspula oli yleinen ongelma.. Käsitykset siitä, miten guanxin suhteen toimitaan ja mitkä toimintatavat ovat hyviä, vaihtelevat johtuen yrityksien erilaisista toimintatavoista ja tarpeista. Vaikka tietyt guanxiin liittyvät "pelisäännöt" ovat yleisesti tiedossa, jokainen joutuu soveltamaan niitä omaan yritykseensä ja toimintaansa sopiviksi. Samat toimintatavat mainitaan kuitenkin tarpeeksi usein, jotta ryhmän käsityksiä voitaisiin pitää yhteneväisinä. Guanxi näyttäisi tämän tutkimuksen valossa oleva seikka, jota jokaisen suomalaisyrityksen on hyvä huomioida ryhtyessään liiketoimintaan Kiinassa. Keskeiset lähteet ovat Hofstede (1980, 1991, 1993), Triandis (1994), Redding (1990), Trompenaars & Hampden Turner (1997), Bond (1991), Hwang (1987), Moscovici (1984x, 1988, 200)9 Purkhardt (1993) sekä Strauss ja Corbin (1990).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Guanxi
sosiaaliset representaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record