När hälften av befolkningen blir en bråkdel : Undersökning av könsfördelningen bland källorna i dagstidningsnyheter samt journalisters syn på könsfördelningen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11569
Title: När hälften av befolkningen blir en bråkdel : Undersökning av könsfördelningen bland källorna i dagstidningsnyheter samt journalisters syn på könsfördelningen
Author: Granholm, Marie
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2005-09-15
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11569
Thesis level: master's thesis
Abstract: Jag har undersökt hur intervjuobjekt används i dagstidningsnyheterna ur en jämställdhetssynvinkel. Hur könsfördelningen i nyheterna ser ut och hur den uppkommer undersöks med hjälp av kvantitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar och med kvalitativ analys av temaintervjuer. Mitt material är dels tre nummer vardera av sex olika dagstidningar från Finland och Sverige, dels temaintervjuer med tio journalister på tre finlandssvenska redaktioner. I litteraturöversikten går jag igenom hur kvinnor och män enligt tidigare forskning representeras i nyheterna, vilka orsakerna till den rådande könsfördelningen är, vilka olika roller som finns i nyheterna samt vilka åtgärder tidigare forskning föreslår för att åtgärda att könsfördelningen i nyheterna är ojämn. Undersökningens första del är kvantitativ, och behandlar hur många kvinnliga och manliga intervjuobjekt som förekommer i olika slags roller i nyheterna. Antalet kvinnliga och manliga källor i tidningens olika avdelningar, och skillnaderna mellan de finländska och svenska tidningarna tas också upp. Den andra delen är kvalitativ och tar upp varför könsfördelningen i nyheterna ser ut som den gör. Genom temaintervjuer har jag försökt kartlägga journalisternas inställning till könsfördelningen i nyheterna och en eventuell förändring av den, hur en sådan kunde gå till och vad den kunde leda till. Resultaten visar att könsfördelningen var ojämn bland intervjuobjekten. Kvinnorna var mindre representerade än männen inom alla kategorier, och antalet kvinnor var ungefär 30 procent. Könsfördelningen var jämnast i kategorin för intervjuobjekt som representerade "vanliga människor". Förutom att kvinnorna numerärt var färre än männen användes de också mer sällan som huvudpersoner i artiklarna och oftare som intervjuobjekt bland en mängd andra. Likheterna var större än skillnaderna mellan de finländska och de svenska tidningarna. Journalisterna var medvetna om att könsfördelningen mellan intervjuobjekten idag är ojämn, och positivt inställda till en förändring av den. Däremot var inställningarna mer negativa eller likgiltiga till att själv göra något för förändringen, eller uppleva att man hade möjlighet att medverka till en förändring. Förutom den här skillnaden beskrivs också exempelvis kontrasten mellan möjligheten att öka antalet kvinnliga intervjuobjekt inom de rådande nyhetsvillkoren eller inom förändrade villkor.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nyheter
nyhetsjournalistik
källor
intervjuobjekt
jämställdhet
kön
könsfördelning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record