Asuinalueiden sosiaalisen rakenteen ja elinolojen muutos : Taustat ja prosessit Puotinharjussa ja Myllypurossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11572
Title: Asuinalueiden sosiaalisen rakenteen ja elinolojen muutos : Taustat ja prosessit Puotinharjussa ja Myllypurossa
Author: Blomgren, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2000-01-10
URI: http://hdl.handle.net/10138/11572
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan asuinalueiden sosiaalisen rakenteen muutoksen prosesseja sekä alueellisten elinolojen kehitystä sosiaalisten ongelmien kautta tutkittuna. Lähtökohtana tutkimukselle ovat Helsingin alueellista erilaistumista käsittelevät 1990-luvulla tehdyt tutkimukset, joissa alueellista eriytymistä ja segregaatiotilannetta on tarkasteltu koko Helsingin tai pääkaupunkiseudun mittakaavassa, ja joissa yksittäisten asuinalueiden kehitysprosessit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tutkimuksella pyritään selvittämään, mitä tarkempia kehityskulkuja ja eri muuttujien välisiä yhteyksiä sosiaalisen rakenteen muutoksessa voidaan havaita, kun yksittäisiä asuinalueita otetaan lähitarkasteluun. Lisäksi selvitetään, missä määrin asuinalueilla ilmenevät sosiaaliset ongelmat heijastavat väestön sosiaalista rakennetta, ja voidaanko alueilla havaita sosiaalisten ongelmien esiintymistä voimistavaa tai lieventävää alueellista eetosta. Tapaustutkimuksen seuranta-alueina on kaksi Itä-Helsingissä sijaitsevaa samantyyppistä 1960-luvun lähiötä, Puotinharju ja Myllypuro, joiden kehitystä seurataan rakentamisajoista aina 1990-luvulle ja vertaillaan Helsingin ja Itäisen suurpiirin kehitykseen. Aineistona tutkimuksessa on käytetty pääasiassa pääkaupunkiseudun aluesarjat -tilastotietokantaa sekä vapaasti saatavilla olevia julkaistuja ja julkaisemattomia Helsinkiä koskevia alueellisia tilastoja. Alueiden kehitystä seurataan eri muuttujien avulla aikasarjoina tilastojen saatavuuden puitteissa. Puotinharju ja Myllypuro ovat lähtökohdiltaan työväenluokkaisia lähiöitä, joiden sosiaalinen rakenne on pysynyt rakentamisajoista lähtien kaupungin keskitasoa suhteellisesti heikompana. Jatkuvaa selvää heikkenemistä koko kaupunkiin nähden ei kuitenkaan havaita, vaan sosiaalisen rakenteen muutos on pääpiirteissään 1990-luvulle saakka noudattanut koko kaupungin kehitystä, jolloin suhteellinen etäisyys koko Helsinkiin on pysynyt melko vakaana. Alueiden asuntokannassa on etenkin Myllypurossa ollut huomattavasti kaupungin keskitasoa enemmän kaupungin vuokra-asuntoja, mikä on vaikuttanut myös asukkaiden sosiaalisen koostumuksen määräytymiseen. Pääasialliseksi alueita Helsingin keskitasosta erottavaksi tekijäksi on 1990-luvulle tultaessa varsinkin Puotinharjussa noussut alueiden ikärakenteen vanheneminen, johon myös keskimääräistä vähäisempi koulutus ja työväenluokkaisuus ovat yhteydessä. Lisäksi etenkin Myllypurossa ulkomaalaisten 1990-luvulla suureksi kasvanut osuus erottaa aluetta muista vertailualueista ja on yhteydessä etenkin työttömyyden samanaikaiseen kasvuun alueella. Sosiaalisten ongelmien esiintyminen näyttää noudattavan alueiden sosiaalisen rakenteen mukaista logiikkaa. Myllypurossa, jossa sosiaalinen rakenne on suhteellisesti heikoin, esiintyy myös sosiaalisia ongelmia vertailualueista eniten. Sosiaalisia ongelmia kärjistävien tai niitä lieventävien alueellisten eetosten olemassaoloa ei tämän tutkimuksen perusteella kuitenkaan voida osoittaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalinen rakenne - lähiöt
asuinalueet - erilaistuminen
segregaatio - kaupunginosat
lähiöt
Helsinki -- Myllypuro
Helsinki -- Puotinharju


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record