The Economic Citizenship of New Lusaka Businesswomen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11579
Title: The Economic Citizenship of New Lusaka Businesswomen
Author: Heinonen, Piia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kehitysmaatutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för U-landsforskning
Date: 2007-09-24
Language: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/11579
Thesis level: Master’s thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: This case study analyses the economic operations of a group of Lusaka-based businesswomen in the formal economy. In the study, these businesswomen are considered 'new' since through their entrepreneurship they have actively adapted to the 1990s liberalisation of Zambian economy. There are signs indicating that the Zambian entrepreneurial development does not follow the modern trajectories, which makes entrepreneurship an interesting research topic. The concepts of economic citizenship and strategy are launched to understand individual operations in the context of state regulation and social setting. On one hand, I will examine the Zambian neoliberal tax policy and its impact on the economic operations and decision-making of the new businesswomen, such as tax registration. On the other hand, the empirical data from the interviews with businesswomen and from the Zambian literature and magazines are examined to grasp together a full picture of the social elements that influence businesswomen's economic operations. The study reveals that the economic citizenship of the new Lusaka businesswomen builds on a complex set of norms and responsibilities and is more likely based on the duties than on the rights of a citizen. The economic strategies of the businesswomen do not solely reflect the market rationalities, but also responsibilities towards the nation, employees and the extended family. The traditional connotations of female decency influence new businesswomen's operations as well.Tämä tapaustutkimus analysoi lusakalaisten liikenaisten taloudellista toimintaa virallisella sektorilla. Liikenaisia kutsutaan tutkimuksessa 'uusiksi', sillä yritystoiminnassaan he ovat aktiivisesti mukautuneet pääasiassa 1990-luvulla tapahtuneeseen Sambian talouden liberalisointiin. Vaikuttaa siltä, että Sambian yrityssektorin kehitys ei seuraa modernisaatioteorioiden yleisiä suuntaviivoja, mikä tekee yrittäjyydestä mielenkiintoisen tutkimusaiheen. Käytän käsitteitä taloudellinen kansalaisuus ja strategia. Niiden avulla pyrin ymmärtämään yksilöllistä taloudellista toimintaa suhteessa valtion taloudelliseen sääntelyyn ja sosiaaliseen ympäristöön. Taloudelliseen sääntelyyn liittyvänä empiirisenä esimerkkinä käytän uusliberaalia veropolitiikkaa: tutkin sen vaikutusta liikenaisten taloudelliseen toimintaan ja päätöksentekoon, esimerkiksi verorekisteröitymiseen. Lisäksi analysoin tekemiäni liikenaisten haastatteluita sekä sambialaista kaunokirjallisuutta ja aikakauslehtiä täydentääkseni kuvaa liikenaisten taloudelliseen toimintaan vaikuttavista sosiaalisista elementeistä. Tutkimus osoittaa, että uuden lusakalaisen liikenaisen taloudellinen kansalaisuus rakentuu monitahoisesta normien ja velvollisuuksien kokonaisuudesta ja perustuu pikemmin kansalaisen velvollisuuksille kuin oikeuksille. Naisten taloudelliset strategiat heijastelevat markkinarealiteettien lisäksi heidän vastuuntuntoaan kansakuntaa, työntekijöitä ja sukulaisia kohtaan. Lisäksi perinteiset käsitykset naisen säädyllisyydestä vaikuttavat päätöksentekoon yritystoiminnassa.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: entrepreneurship
citizenship
taxation
womanhood
markets
Zambia
kaupungistuminen
kansalaisoikeudet
naisen asema
talouspolitiikka
verotus
yrittäjyys
naiset
yritystoiminta
Sambia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.41Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record