The Economic Citizenship of New Lusaka Businesswomen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kehitysmaatutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för U-landsforskning sv
dc.contributor.author Heinonen, Piia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:42:33Z
dc.date.available 2009-09-08T09:42:33Z
dc.date.issued 2007-09-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11579
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract This case study analyses the economic operations of a group of Lusaka-based businesswomen in the formal economy. In the study, these businesswomen are considered 'new' since through their entrepreneurship they have actively adapted to the 1990s liberalisation of Zambian economy. There are signs indicating that the Zambian entrepreneurial development does not follow the modern trajectories, which makes entrepreneurship an interesting research topic. The concepts of economic citizenship and strategy are launched to understand individual operations in the context of state regulation and social setting. On one hand, I will examine the Zambian neoliberal tax policy and its impact on the economic operations and decision-making of the new businesswomen, such as tax registration. On the other hand, the empirical data from the interviews with businesswomen and from the Zambian literature and magazines are examined to grasp together a full picture of the social elements that influence businesswomen's economic operations. The study reveals that the economic citizenship of the new Lusaka businesswomen builds on a complex set of norms and responsibilities and is more likely based on the duties than on the rights of a citizen. The economic strategies of the businesswomen do not solely reflect the market rationalities, but also responsibilities towards the nation, employees and the extended family. The traditional connotations of female decency influence new businesswomen's operations as well. en
dc.description.abstract Tämä tapaustutkimus analysoi lusakalaisten liikenaisten taloudellista toimintaa virallisella sektorilla. Liikenaisia kutsutaan tutkimuksessa 'uusiksi', sillä yritystoiminnassaan he ovat aktiivisesti mukautuneet pääasiassa 1990-luvulla tapahtuneeseen Sambian talouden liberalisointiin. Vaikuttaa siltä, että Sambian yrityssektorin kehitys ei seuraa modernisaatioteorioiden yleisiä suuntaviivoja, mikä tekee yrittäjyydestä mielenkiintoisen tutkimusaiheen. Käytän käsitteitä taloudellinen kansalaisuus ja strategia. Niiden avulla pyrin ymmärtämään yksilöllistä taloudellista toimintaa suhteessa valtion taloudelliseen sääntelyyn ja sosiaaliseen ympäristöön. Taloudelliseen sääntelyyn liittyvänä empiirisenä esimerkkinä käytän uusliberaalia veropolitiikkaa: tutkin sen vaikutusta liikenaisten taloudelliseen toimintaan ja päätöksentekoon, esimerkiksi verorekisteröitymiseen. Lisäksi analysoin tekemiäni liikenaisten haastatteluita sekä sambialaista kaunokirjallisuutta ja aikakauslehtiä täydentääkseni kuvaa liikenaisten taloudelliseen toimintaan vaikuttavista sosiaalisista elementeistä. Tutkimus osoittaa, että uuden lusakalaisen liikenaisen taloudellinen kansalaisuus rakentuu monitahoisesta normien ja velvollisuuksien kokonaisuudesta ja perustuu pikemmin kansalaisen velvollisuuksille kuin oikeuksille. Naisten taloudelliset strategiat heijastelevat markkinarealiteettien lisäksi heidän vastuuntuntoaan kansakuntaa, työntekijöitä ja sukulaisia kohtaan. Lisäksi perinteiset käsitykset naisen säädyllisyydestä vaikuttavat päätöksentekoon yritystoiminnassa. fi
dc.language.iso en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject citizenship en
dc.subject taxation en
dc.subject womanhood en
dc.subject markets en
dc.subject Zambia en
dc.subject kaupungistuminen fi
dc.subject kansalaisoikeudet fi
dc.subject naisen asema fi
dc.subject talouspolitiikka fi
dc.subject verotus fi
dc.subject yrittäjyys fi
dc.subject naiset fi
dc.subject yritystoiminta fi
dc.subject Sambia fi
dc.title The Economic Citizenship of New Lusaka Businesswomen en
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Development Studies en
dc.subject.discipline Kehitysmaatutkimus fi
dc.subject.discipline U-landsforskning sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.41Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record