Saksan ulkopoliittinen ajattelu vuosina 1945-1954

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Mänty, Samppa
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:42:37Z
dc.date.available 2009-09-08T09:42:37Z
dc.date.issued 2001-04-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11585
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään aatehistoriaa, kansainvälisen politiikan teoriaa ja Saksan ulkopoliittista ajattelua. Kenneth Waltz korostaa rakenteellisessa realismissaan materiaalisen kapasiteetin jakaantumista ja valtioiden välisiä valtasuhteita. Alexander Wendt kritisoi Waltzia siitä, että rakenteellisessa realismissa ei huomioida ideoiden vaikutusta. Wendt on kehittänyt teorian, jota hän nimittää rakenteelliseksi idealismiksi. Rakenteellisessa idealismissa hyväksytään ajatus rakenteista ja anarkiasta. Wendt kuitenkin väittää, että anarkia on sitä, miksi valtiot sen tekevät. Wendtin mielestä kansainvälisen politiikan rakenne perustuu yhteisesti jaettuihin ideoihin, joiden varaan muodostuu kansainvälisen politiikan kulttuuri. Quentin Skinner tutkii aatehistoriaa ja poliittista ajattelua. Skinnerin mukaan poliittisen ajatte-lun tutkiminen ja tulkinta edellyttää perehtymistä teksteihin. Poliittisen ajattelun tulkinnassa tulee huomioida toimijan intentiot sekä ajattelun konteksti. Kansainvälisen politiikan yhteydes-sä konteksti kannattaa yhdistää kansainvälisen politiikan rakenteisiin. Poliittinen ajattelu ja ide-at perustuvat Skinnerin mukaan yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. Skinner ja Wendt tutkivat periaatteessa samaa asiaa, eli ideat ovat poliittista ajattelua. Tutkielmassa esitetään Skinnerin aatehistorialliseen metodiin perustuva rakenteelliseen idealismiin kohdistuva kritiikki. Saksan kansainvälispoliittinen asema romahti toisen maailmansodan jälkeen. Saksalaisten ta-voitteeksi tuli suvereniteetin palauttaminen. Tutkielmassa perehdytään liittokansleri Konrad Adenauerin ja kenraalieversti Heinz Guderianin ulkopoliittiseen ajatteluun. Tutkielmassa esite-tään myös kansainvälispoliittinen konteksti, johon ajattelu liittyy. Liittokansleri Adenauer ja kenraalieversti Guderian korostivat, että kansainvälispoliittinen tilanne, eli Neuvostoliiton muodostama uhka, edellytti suvereniteetin palauttamista ja Saksan jälleenaseistamista. Adenauerin ja Guderianin kannalta oli poliittisesti järkevää korostaa sitä, että länsimaiseen kulttuuriin kohdistui suuri vaara, jota vastaan piti puolustautua. Adenauer ja Guderian liittivät Saksaan sellaisia identiteettejä ja rooleja, jotka edesauttoivat heidän poliittisten tavoitteidensa toteutumista, eli suvereniteetin palauttamista. Liittokansleri Adenauerin tavoitteena oli myös ”preussilaisen militarismin” lopettaminen. Kenraalieversti Guderian oli preussilainen, joten hän ei hyväksynyt ajatusta, jonka mukaan Saksan katastrofi oli pelkästään preussilaisten syytä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject Saksa en
dc.subject kansainvälisen politiikan teoria en
dc.subject aatehistoria en
dc.title Saksan ulkopoliittinen ajattelu vuosina 1945-1954 en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record