Läpinäkyvyys rahapolitiikassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11593
Title: Läpinäkyvyys rahapolitiikassa
Author: Huotari, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-04-17
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11593
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan läpinäkyvyyttä rahapolitiikassa. Sen lisäämistä on esitetty toisaalta avoimuus- ja demokraattisuusvaatimusten perusteella ja toisaalta rahapoliittisten tavoitteiden vuoksi. Tutkielmassa hyödynnetään Eijffingerin ja Höberichtsin mallia. Se esittää, että läpinäkyvyyden lisääminen alentaa inflaatiota tarkastelussa, jossa kuvataan rahapoliittista päätösvaltaa hallituksen ja osittain riippumattoman keskuspankin välillä. Toisena lähtökohtana ovat Geraatsin mallit. Niissä keskitytään preferenssiläpinäkyvyyden eli keskuspankin tarkan inflaatiotavoitteen ilmoittamisen ja taloudellisten ennusteiden julkaisemisen tutkimiseen. Niiden merkitystä tarkastellaan ennen muuta hintavakauden suhteen. Tarkastelun teoreettisena perustana on aikaepäjohdonmukaisuusongelma, jonka eräs ratkaisuehdotus taloudellinen läpinäkyvyys on. Tutkielma tarkastelee myös läpinäkyvyyden soveltamista Euroopan keskuspankissa preferenssiläpinäkyvyyden ja taloudellisen läpinäkyvyyden suhteen. Euroopan keskuspankille on uskottavuuden kannalta tarkoituksenmukaista olla ilmoittamatta tarkasti inflaatiotavoitetta. Myös se, että ilmoitetaan tarkan inflaatiotavoitteen sijasta vaihteluväli, saattaa olla epäedullinen. Sen sijaan taloudellisten ennusteiden laajempi julkaiseminen olisi Euroopan keskuspankille tarkoituksenmukainen. Tutkielmassa pohditaan myös kysymystä, pitäisikö julkaistavien taloudellisten ennusteiden olla ehdollisia siten, että niissä olevat poliittiset välineet kuten korkotaso ovat vakioisia. Ehdollisuuden tiukka noudattaminen käytännössä ei ole tarkoituksenmukaista, koska se rajoittaa liikaa julkaistavaa informaatiota.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: läpinäkyvyys
preferenssiläpinäkyvyys
taloudellinen läpinäkyvyys
ehdolliset ennusteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record