Retorinen analyysi Matti Vanhasen hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikasta : Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden lisääminen tietoyhteiskunnan motiivina

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11646
Julkaisun nimi: Retorinen analyysi Matti Vanhasen hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikasta : Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden lisääminen tietoyhteiskunnan motiivina
Tekijä: Laitio, Tommi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2004-12-03
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11646
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee Matti Vanhasen vuonna 2003 aloittaneen hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa. Tutkimuksen lähtökohtana on kiinnostus siihen, miten kansalaiset ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuuden tunne näkyvät hallituksen politiikkaohjelman kielellisissä ratkaisuissa. Tutkielmassa verrataan Suomen hallituksen politiikkaohjelman kielellisiä ratkaisuja Ruotsin hallituksen vuonna 2000 hyväksyttyyn Ett informationssamhälle för alla -ohjelmaan. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu Chaïm Perelmanin yleisökonstruktioteorian varaan. Tarkastelemalla ohjelman argumentaatiostrategioita sekä taustalla olevia oletuksia tutkimuksessa pyritään tekemään analyysi siitä, kenelle hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma on kirjoitettu. Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteen eli sosiaalisen koheesion tematiikkaa tarkastellaan Euroopan neuvoston sekä Forrest & Kearnsin sosiaalisen koheesion määritelmistä muodostettujen teesien avulla. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on vastata kysymykseen: Miten kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen näkyy Matti Vanhasen hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaohjelmassa? Yksityiskohtaisemmin politiikkaohjelmasta pyritään tunnistamaan hallituksen käsitys omasta roolistaan tietoyhteiskunnan rakentamisessa, tekstiin ladatut esisopimukset sekä suhde yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen. Tutkielmassa pyritään löytämään eroja Suomen ja Ruotsin ohjelmien kielellisten ratkaisujen väliltä. Vanhasen hallituksen ohjelma jatkaa 1990-luvulla alkanutta markkinadeterminististä tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Politiikkaohjelmassa on kuitenkin aikaisempia ohjelmia enemmän kansalaisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Kansalainen on ohjelmassa yksittäinen toimija ja usein valtion toimenpiteiden kohde. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen jää tietoyhteiskuntaohjelmassa hyvin vähälle. Sekä Suomen että Ruotsin hallitukset kohdistavat paljon toimenpiteitä työllisyyden vahvistamiseen sekä alueellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Vähemmistö- ja sukupuolinäkökulma puuttuu ohjelmista. Ohjelmissa ei juurikaan peilata tietoyhteiskuntapolitiikan vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin, yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen tai kansalliseen identiteettiin. Suomen hallituksen ohjelmaa ei ole kirjoitettu kansalaisille, vaan valtionhallinnolle ja yhteistyökumppaneille. Ohjelmassa ei määritellä selkeästi tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitetta, joka selittynee osittain politiikkaohjelman alisteisuudelle hallitusohjelmalle. Ohjelman kielelliset käytännöt synnyttävät kuvan, että lukijan oletetaan hyväksyvän tietoyhteiskuntainvestoinnit jo valmiiksi. Vanhasen hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman argumentaatio jatkaa aikaisempien ohjelmien markkinadeterminististä ja vaihtoehdotonta linjaa. Ruotsin hallitus määrittelee omassa ohjelmassaan tavoitteet selkeästi ja tuo selkeämmin esiin tehdyt valinnat. Sekä Suomen että Ruotsin hallitusten ohjelmat tukevat Manuel Castellsin teesiä siitä, että myös pohjoismaiset yhteiskunnat joutuvat määrittelemään hyvinvointivaltionsa uudelleen. Kansallisvaltiosta tulee suvereenin toimijan sijasta yksi neuvottelija. Työn tärkeimmät teoreettis-metodologiset lähteet ovat Chaïm Perelmanin "Retoriikan valtakunta" (1996), Manuel Castellsin "The Information Age"-trilogian toinen (2004) ja kolmas (2000) osa sekä Frank Websterin "Theories of the Information Society" (2002).
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: tietoyhteiskunta
hallitusohjelmat
retoriikka


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.26KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot