Syrjintä työmarkkinoilla tekee koulutuksesta epätasa-arvoisen sijoituskohteen : tilastollinen syrjintä on työnantajille edullinen keino lisätä työnhakijoista saatavan tiedon määrää

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11679
Title: Syrjintä työmarkkinoilla tekee koulutuksesta epätasa-arvoisen sijoituskohteen : tilastollinen syrjintä on työnantajille edullinen keino lisätä työnhakijoista saatavan tiedon määrää
Author: Salmela, Simo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-10-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11679
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan teoreettisia ongelmia, joita työmarkkinoiden toiminta epätäydellisen informaation varassa aiheuttaa koulutuksen hankkimisen tasa-arvoisuudelle. Tutkielmassa käydään ensin lyhyesti läpi koulutus keinona hankkia inhimillistä pääomaa, joka nostaa työntekijän palkkatasoa työmarkkinoilla. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan miten työmarkkinoiden toiminta epätäydellisen informaation varassa vaikuttaa koulutukseen tehtyjen investointien tuottoihin. Tässä tutkielmassa eri demografisten ryhmien koulutukseen tehtyjen sijoitusten tuottoerojen keskeisenä syynä oletetaan olevan työmarkkinoilla esiintyvä syrjintä. Syrjintä jaetaan tutkielmassa kahteen lajiin: mieltymyksiin perustuvaan syrjintään ja tilastolliseen syrjintään. Jälkimmäisenä mainittua tarkastellaan huomattavasti laajemmin. Tutkielmassa esitellään kolme teoreettista tapaa harjoittaa tilastollista syrjintää. Tämän jälkeen tarkastellaan tilastollisen syrjinnän ominaisuutta toteuttaa omat ennakkokäsityksensä ja sen vaikutusta työmarkkinoiden tehokkuuteen. Tutkielmassa käsitellään tilastollisen syrjinnän ohella myös markkinamekanismeja, jotka perustuvat työnhakijoista saatavan tiedon määrään. Olennainen erottava tekijä syrjinnän kahden päälajin välillä on se, että tilastollinen syrjintä perustuu työmarkkinoilla toimivien henkilöiden tuottavuutta maksimoivaan käytökseen, kun mieltymyksiin perustuva syrjintä on taloudellisesti kannattamatonta tomintaa. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus edellä esitettyyn aihepiiriin. Tutkielman lähdekirjallisuus koostuu sekä vanhemmasta inhimillisen pääoman teorioita ja työmarkkinoilla esiintyvää syrjintää käsittelevästä taloustieteen kirjallisuudesta että uudemmista taloustieteen julkaisuissa julkaistuista artikkeleista, jotka käsittelevät epätäydellisestä informaatiosta aiheutuvaa ongelmaa työmarkkinoiden tasa-arvoisuudessa. Koulutuksen tarkastelussa keskeisessä asemassa ovat Mincerin ja Beckerin teoriat. Teoreettinen pohja tarkastella työmarkkinoiden toimimista epätäydellisen informaation varassa luodaan Akerlofin, Spencen ja Stiglitzin teorioiden avulla. Epätäydellisestä informaatiosta johtuvan syrjinnän tarkastelussa keskeisessä asemassa ovat mm. Coaten ja Louryn (1993) artikkeli, jossa esitetään tilastollisen syrjinnän toteuttavan omat oletuksensa, ja Cornellin ja Welchin (1996) artikkeli, jossa työnantajien oletetaan saavan joistakin työnhakijaryhmistä muita ryhmiä enemmän informaatiota. Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa lähtökohta tarkastella teoreettisesti työmarkkinoilla esiintyviä ongelmia, joita informaation puute ja lisäinformaation hankkimisesta koituvat kustannukset aiheuttavat eri demografisten ryhmien halukkuudelle hankkia koulutuksen myötä karttuvaa inhimillistä pääomaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: syrjintä
henkinen pääoma
työmarkkinat
tasa-arvo
koulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record