Kohti kapeaa vai laajaa turvallisuutta? : EU:n turvallisuuskäsitys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Pirinen, Tuula
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:44:03Z
dc.date.available 2009-09-08T09:44:03Z
dc.date.issued 2006-10-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11690
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin turvallisuuskäsitystä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa. Tarkoituksena on selvittää, mitä piirteitä unionin turvallisuuskäsityksessä on vielä perinteisestä, kylmän sodan aikana vallinneesta kapeasta turvallisuuskäsityksestä, mitä puolestaan etenkin kylmän sodan päätyttyä nousseesta laajasta turvallisuuskäsityksestä. Tutkimuskohdetta lähestytään kahden eri teorian, poliittisen realismin ja kriittisen turvallisuustutkimuksen avulla. Kylmän sodan aikana vallinneen poliittisen realismin periaatteista nousee kapea turvallisuuskäsitys, kylmän sodan jälkeen vahvistuneen kriittisen turvallisuustutkimuksen periaatteista laaja turvallisuuskäsitys. Aikaisemman tutkimuksen avulla luodaan turvallisuuden ulottuvuuksien malli, jonka kautta unionin turvallisuuskäsitystä voidaan systemaattisesti arvioida. Tutkittavia ulottuvuuksia ovat turvallisuuden subjekti, turvallisuuden ydinarvot, uhkien alkuperä, uhkien luonne, keinot uhkiin vastaamiseksi sekä turvallisuuden vastuunkantaja. Tutkimusaineistona ovat ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevin osin unionin perussopimukset Maastrichtista vielä hyväksymättömään unionin perustuslakiin, sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Wienistä 1998 Brysseliin 2004. Metodina tutkimuksessa käytetään sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa käy ilmi, että unionin turvallisuuskäsitys on kehittynyt huomattavasti ajan myötä. Kapean turvallisuuden mukaisia piirteitä oli havaittavissa etenkin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alkuvaiheessa, kun unionin sotilaallista kapasiteettia ja kansainvälistä roolia haluttiin voimakkaasti vahvistaa. Myöhemmin myös tätä sotilaallisten voimavarojen kehittämistä alettiin kuitenkin perustella laajan turvallisuuden mukaisilla uhkilla kuten unionin ulkopuolisten maiden sisäisillä konflikteilla, joihin unionin tulee pystyä puuttumaan kansainvälisen rauhan säilyttämiseksi. Unionin käsitys turvallisuuden subjektista on alkuvuosien hapuilun jälkeen kehittynyt kohti kapeaan turvallisuuteen kallellaan olevaa Eurooppa-subjektia kuitenkin niin, että tämä subjekti painottaa enemmän unionia kansalaisineen ja jäsenmaineen, kuin EU:ta valtiotyyppisenä toimijana. Selvästi laajan turvallisuuden mukaisesti unioni ymmärsi tutkitulla ajanjaksolla uhkien luonteen ja turvallisuuden vastuunkantajan. en
dc.language.iso fi
dc.subject Euroopan unioni fi
dc.subject ulkopolitiikka fi
dc.subject turvallisuuspolitiikka fi
dc.subject turvallisuus fi
dc.title Kohti kapeaa vai laajaa turvallisuutta? : EU:n turvallisuuskäsitys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record