Päästökauppajärjestelmän ominaisuuksia: Epätäydellinen kilpailu ja epäsymmetrinen informaatio

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11714
Titel: Päästökauppajärjestelmän ominaisuuksia: Epätäydellinen kilpailu ja epäsymmetrinen informaatio
Författare: Heikkonen, Manu
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2002-10-14
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11714
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Päästökauppajärjestelmä on ns. taloudellinen ohjauskeino, jonka avulla pyritään saavuttamaan sosiaalisesti optimaalinen saastuttamisen taso. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna saastuminen on seurausta ympäristöhyödykkeiden puutteellisesti määritellyistä omistusoikeuksista. Allokoimalla kyseiset omistusoikeudet saastuttavaa toimintaa harjoittaville yrityksille ja sallimalla niiden osto ja myynti, yhteiskunnan on mahdollista luoda päästölupamarkkinat, joilla saastumiselle muodostuu markkinahinta. Hyvin toimivassa markkinataloudessa markkinahinnat kannustavat yrityksiä niukkojen voimavarojen, eli ympäristöhyödykkeiden, tehokkaaseen ja säästeliääseen käyttöön. Jos päästölupamarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu, eli jos yksikään yritys ei kykene vaikuttamaan päästöluvan hinnanmuodostukseen, mahdollistaa päästökauppajärjestelmä tietyn päästövähennystavoitteen saavuttamisen kustannustehokkaasti. Tutkielman ensimmäinen keskeinen tavoite on mallintaa teoreettisesti päästölupamarkkinoilla vallitsevan epätäydellisen kilpailun vaikutusta päästökauppajärjestelmän toimintaan. Epätäydellisen kilpailun johdosta päästölupamarkkinoilla saavutettava tasapaino ei ole enää tehokas, eli toisin sanoen päästövähennysten kokonaiskustannukset nousevat yli first-best -tason kustannusten. Tämä johtuu siitä, että päästövähennykset eivät jakaudu optimaalisesti markkinavoimaa omaavan yrityksen ja markkinavoimaa vailla olevien yritysten välillä. Kahden markkinaepätäydellisyyden, epätäydellisen kilpailun ja päästöluparikkomusten, samanaikainen tarkastelu toisaalta osoittaa, että markkinaepätäydellisyydet saattavat toimia toistensa vastavoimina, jolloin ainoastaan toisen markkinaepätäydellisyyden eliminoiminen ei välttämättä ole edes toivottavaa. Tutkielman toinen keskeinen tavoite on analysoida intertemporaalisen päästökaupan, eli päästölupien tallettamisen ja lainaamisen, sosiaalista toivottavuutta. Lähtökohtana on tällöin informaation epäsymmetrisyys yritysten päästövähennyskustannuksensa suhteen. Yritysten oletetaan toisin sanoen tuntevan omat vähennyskustannuksensa suunnittelijaa paremmin. Intertemporaalinen päästökauppa antaa yrityksille mahdollisuuden vähentää päästöjään joustavasti yli ajan. Haittapuolena on, että intertemporaalinen päästökauppa voi johtaa saastepäästöjen ajalliseen keskittymiseen. Osoittautuu, että tallettamisen ja lainaamisen sosiaaliseen toivottavuuteen vaikuttaa oleellisesti rajahaittafunktion ja päästövähennysten rajakustannusfunktion suhteellinen jyrkkyys. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Hagemin ja Westskogin (1998), Hahnin (1984), Malikin (2002), Montgomeryn (1972), Rubinin (1996) sekä Yatesin ja Cronshawin (2001) artikkelit.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: päästökauppa
epätäydellinen kilpailu
epäsymmetrinen informaatio


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.98Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post