Päästökauppajärjestelmän ominaisuuksia: Epätäydellinen kilpailu ja epäsymmetrinen informaatio

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Heikkonen, Manu
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:44:22Z
dc.date.available 2009-09-08T09:44:22Z
dc.date.issued 2002-10-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11714
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Päästökauppajärjestelmä on ns. taloudellinen ohjauskeino, jonka avulla pyritään saavuttamaan sosiaalisesti optimaalinen saastuttamisen taso. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna saastuminen on seurausta ympäristöhyödykkeiden puutteellisesti määritellyistä omistusoikeuksista. Allokoimalla kyseiset omistusoikeudet saastuttavaa toimintaa harjoittaville yrityksille ja sallimalla niiden osto ja myynti, yhteiskunnan on mahdollista luoda päästölupamarkkinat, joilla saastumiselle muodostuu markkinahinta. Hyvin toimivassa markkinataloudessa markkinahinnat kannustavat yrityksiä niukkojen voimavarojen, eli ympäristöhyödykkeiden, tehokkaaseen ja säästeliääseen käyttöön. Jos päästölupamarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu, eli jos yksikään yritys ei kykene vaikuttamaan päästöluvan hinnanmuodostukseen, mahdollistaa päästökauppajärjestelmä tietyn päästövähennystavoitteen saavuttamisen kustannustehokkaasti. Tutkielman ensimmäinen keskeinen tavoite on mallintaa teoreettisesti päästölupamarkkinoilla vallitsevan epätäydellisen kilpailun vaikutusta päästökauppajärjestelmän toimintaan. Epätäydellisen kilpailun johdosta päästölupamarkkinoilla saavutettava tasapaino ei ole enää tehokas, eli toisin sanoen päästövähennysten kokonaiskustannukset nousevat yli first-best -tason kustannusten. Tämä johtuu siitä, että päästövähennykset eivät jakaudu optimaalisesti markkinavoimaa omaavan yrityksen ja markkinavoimaa vailla olevien yritysten välillä. Kahden markkinaepätäydellisyyden, epätäydellisen kilpailun ja päästöluparikkomusten, samanaikainen tarkastelu toisaalta osoittaa, että markkinaepätäydellisyydet saattavat toimia toistensa vastavoimina, jolloin ainoastaan toisen markkinaepätäydellisyyden eliminoiminen ei välttämättä ole edes toivottavaa. Tutkielman toinen keskeinen tavoite on analysoida intertemporaalisen päästökaupan, eli päästölupien tallettamisen ja lainaamisen, sosiaalista toivottavuutta. Lähtökohtana on tällöin informaation epäsymmetrisyys yritysten päästövähennyskustannuksensa suhteen. Yritysten oletetaan toisin sanoen tuntevan omat vähennyskustannuksensa suunnittelijaa paremmin. Intertemporaalinen päästökauppa antaa yrityksille mahdollisuuden vähentää päästöjään joustavasti yli ajan. Haittapuolena on, että intertemporaalinen päästökauppa voi johtaa saastepäästöjen ajalliseen keskittymiseen. Osoittautuu, että tallettamisen ja lainaamisen sosiaaliseen toivottavuuteen vaikuttaa oleellisesti rajahaittafunktion ja päästövähennysten rajakustannusfunktion suhteellinen jyrkkyys. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Hagemin ja Westskogin (1998), Hahnin (1984), Malikin (2002), Montgomeryn (1972), Rubinin (1996) sekä Yatesin ja Cronshawin (2001) artikkelit. en
dc.language.iso fi
dc.subject päästökauppa fi
dc.subject epätäydellinen kilpailu fi
dc.subject epäsymmetrinen informaatio fi
dc.title Päästökauppajärjestelmän ominaisuuksia: Epätäydellinen kilpailu ja epäsymmetrinen informaatio fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record