Suorien investointien verorasituksen mittaaminen efektiivisellä keskimääräisellä veroasteella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11720
Title: Suorien investointien verorasituksen mittaaminen efektiivisellä keskimääräisellä veroasteella
Author: Hietala, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-05-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11720
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa esitellään suorien investointien verorasituksen mittaamista sekä tehdään katsaus eteenpäin katsovien (tulevaisuutta tarkastelevien) efektiivisten veroasteiden kehitykseen ja tärkeimpiin näiden mittareiden avulla tehtyihin tutkimuksiin. Varsinaisesti työssä keskitytään efektiiviseen keskimääräiseen veroasteeseen johtamalla tämä - pääomakustannuksen ja efektiivisen rajaveroasteen ohella - muutamia pieniä laajennuksia sisältäen ja tarkastelemalla tämän käyttäytymistä eri veroparametrien suhteen. Efektiivinen keskimääräinen veroaste sopii efektiivistä rajaveroastetta paremmin tarkastelemaan uusien, yli marginaalisen investoinnin tuottovaatimuksen tuottavien, investointiyksiköiden verorasitusta. Myös tulo- ja velkarahoituksessa myyntivoittojen henkilöveroasteella on - positiivisen vaikutuksen ohella - negatiivinen vaikutus sekä osinkotulon henkilöveroasteella positiivinen ja kahdenkertaisen verotuksen hyvitysasteella negatiivinen vaikutus efektiiviseen keskimääräiseen veroasteeseen. Tätä selittää se, että viimeisen investointiyksikön tuottaessa taloudellista ylijäämää ja voitonjaon tapahtuessa osinkoina osakkeenomistajan kannalta on merkitystä osinkojen ja vaihtoehtoisen, myyntivoittoina tapahtuvan, voitonjaon verorasituksella kaikissa rahoitusmuodoissa. Tutkimuksen empiirisessä osassa lasketaan 20 maan vuodet 1981-2001 käsittävästä aineistosta efektiivisiä veroasteita. Lisäksi vuodesta 1991 alkaen otetaan mukaan viisi Itä-Euroopan maata. Verotuksen efektiivinen taso on laskenut ja vieläpä voimakkaammin pienissä maissa. Pääoman tuonti- ja vientineutraalisuus näyttää lisääntyneen. Eri rahoitusmuotojen ja investointikohteiden neutraalissa verokohtelussa sekä pääoman tuonti- ja vientineutraalisuudessa on kuitenkin parannettavaa kaikissa maissa. Suomi on varsin kilpailukykyinen efektiiviseltä verotasoltaan ja verotuksen neutraalisuuden suhteen keskimääräistä tasoa. Keskeisiä lähteitä: - Devereux, Michael P. & Griffith, Rachel (1998): The Taxation of Discrete Investment Choices. IFS Working Paper no. 98-16, The Institute for Fiscal Studies, Lontoo. - European Tax Handbook, 1991-2000. IBFD, Rotterdam. - International Tax Summaries: A Guide for Planning and Decisions, 1982, 1984 - 1998. Coopers & Lybrand International Network. John Wiley & Sons, New York. - King, Mervyn A. & Fullerton, Don (1984): The Taxation of Income from Capital: A Comparative Study of the United States, the United Kingdom, Sweden and West Germany. The University of Chicago Press, Chicago.In this paper we concentrate to calculate effective tax rates on investments in twenty countries since 1981 and five Eastern Europe countries since 1991. However we first solve the effective marginal tax rate and the effective average tax rate from the discrete investment model - including immediate depreciation allowance, valuation method of inventories and wealth taxation - that a firm maximizes value of its equity in. We compute the effective tax rates at the level of a firm and an investor. We converse on properties and applicability of different tax rates in the paper. It is good to mention that the effective marginal tax rate is more suitable for measuring tax burden of a marginal investment and the effective average tax rate is better to measure effective tax rates of a new investment that earn more than a minimum required rate of return. The latter 'emphasizes' taxation of distributed profits - corporate tax rates, taxation of capital gains and dividends and imputation credit on dividends - while the first is more sensitive to tax allowances. We refer shortly to conversation of tax policy and some results of tax theory with the empirical results. The effective level of taxation on the last investment unit has fallen and even faster in the small countries during the period of the study. The capital import and export neutrality have increased - at least a bit. However it is a lot to do in order to improve neutrality - also neutrality of taxation on capital assets and sources of finance - in all the countries of the research. The effective tax rates of Finland are quite favourable - especially the effective average tax rates - and the neutrality of the Finnish capital taxation is at the average level.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verotus - mittaus - yhtiöt - osakkaat
suorat investoinnit
taxation - measuring
direct investment


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.00Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record