Power is perception : threats and fears in Estonian media before and after the bronze soldier crisis

Show simple item record

dc.contributor.author Anteroinen, Pasi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:44:31Z
dc.date.available 2009-09-08T09:44:31Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11725
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa käsitellään pronssisoturi-kiistan esiin nostamia pelkoja ja uhkakuvia Viron mediassa. Vuoden 2007 keväällä Viron hallituksen päätös siirtää pronssisoturina tunnettu puna-armeijan sotilasta kuvaava patsas Tallinan keskustasta synnytti valtavan protestiaallon Viron venäjänkielisen vähemmistön keskuudessa. Kiista levisi nopeasti paikallisista mielenosoituksista kansainväliseksi kiistaksi, joka varjosti Viron ja Venäjän suhteita. Pohjimmiltaan kyseessä oli kahden eri historiatulkinnan vastakkainasettelu, joissa neuvostoarmeijan rooli nähtiin joko vapauttajana tai miehittäjänä. Kiistan aikana Venäjä uhkasi Viroa mm. taloudellisilla pakotteilla ja diplomaattisten suhteiden katkaisemisella. Kovasta retoriikasta huolimatta patsaan siirtoa ei kuitenkaan seurannut virallisia taloudellisia pakotteita tai muita virallisia seurauksia tai sanktioita. Tämän tutkimuksen pääasiallisena aineisto on Viron suurimmasta sanomalehdestä Postimees vuosina 2006-2008 kerätty artikkelimateriaali. Artikkelit kuvaavat Venäjän vallankäyttöön liittyviä uhkakuvia ennen ja jälkeen patsaan siirtämistä. Teoreettisesti tukeudutaan Stephen Waltin ajatukseen uhkien merkityksestä vallankäytön välineinä ja William Wohlforthin käsityksiin pienten ryhmien uhkakuvien merkityksellisestä roolista ulkopolitiikkaan muovaamisessa ja kansainvälisessä politiikassa yleensä. Aineistosta poimitut uhat on jaettu neljään eri vallankäytön ryhmään. Vallan konsepti on ymmärretty tässä tutkimuksessa laajemmin tunnistaen vallankäytön muodoiksi sotilaallinen, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen valta. Kulttuurista vallankäyttöä määritellessä on erityisesti seurattu Joseph Nyen pehmeä valta -käsitettä. Tutkimustuloksena voitiin havaita, että ennen patsaan siirtoa lehtiaineistossa ilmeni joitain uhkakuvia ja arvioita negatiivisista seuraamuksista. Erityisesti esillä olivat taloudelliset pakotteet ja poliittiset seuraamukset kansainvälisellä tasolla. Lisäksi suhteiden Venäjän kanssa pelättiin heikkenevän ja jopa sodan mahdollisuutta pidettiin esillä. Näihin uhkakuviin reagoitiin kuitenkin pääsääntöisesti vähätellen tai vastustusta ilmaisten. Patsaan siirron jälkeen erityisesti taloudelliset pakotteet koettiin todellisiksi Venäjän vallankäytön välineiksi, vaikkakin virallisia taloudellisia pakotteita ei oltu asetettu. Tämän lisäksi uusi tietoisuus ns. pehmeä vallankäytön uhkista nousi esiin, erityisesti koskien Viron suurta venäläisvähemmistöä ja sen tiedonsaanti kanavia, joiden pelättiin olevan yksipuolisesti Venäjän hallitsemia. en
dc.language.iso fin
dc.subject vähemmistöt fi
dc.subject valta fi
dc.subject uhkakuvat fi
dc.subject Viro fi
dc.subject Venäjä fi
dc.subject pronssisoturi fi
dc.title Power is perception : threats and fears in Estonian media before and after the bronze soldier crisis en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record