"Kuin uisi vastavirtaan" - sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11729
Title: "Kuin uisi vastavirtaan" - sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tarkastelua
Author: Timonen, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-05-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/11729
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tunnetta ja elämismaailmaa. Tutkimuskysymys on, millainen on sosiaalitoimen asiakkaan elämismaailma ja miten ihminen kokee tämän elämismaailman sisällä selviytyvänsä. Tutkielmaa varten tehtiin 12 teemahaastattelua vuosina 1997- 2002, sekä sen lisäksi keskeisenä aineistona on osallistuvan havainnoinnin kautta vuosina 1996 - 1998 kerätty materiaali yhden tutkimuskohteena olleen perheen arjesta ja tähän liittyvä päiväkirjamateriaali.Tutkielman keskeisenä lähdekirjallisuutena on Bergerin ja Luckmannin teos "Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen". Tutkielman tarkoituksen on tuottaa tietoa sosiaalitoimen asiakkaan elämismaailmasta eli siitä todellisuudesta, missä ihminen elää. Tutkielman teoreettismetodologisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja elämänpolitiikan teoria. Tärkein tutkimustulos on, että sosiaalitoimen asiakkaan elämänhallinnan tunne muodostuu elämismaailman kautta, eli se todellisuus, missä ihminen elää, muokkaa hänen subjektiivista tunnettaan oman elämänsä hallitsemisesta. Elämismaailma koostuu objektiivisesta ja subjektiivisesta elämismaailmasta. Tutkielmassa on käsitelty elämismaailman koostumusta pakon, vapauden ja ristiriidan käsitteiden kautta. Elämismaailmansa kautta ihminen rakentaa itselleen sosiaalisen toiseuden, joka on elämän ajautumista olosuhteisiin, jossa ihminen kokee ulkopuolisuuden tunnetta suhteessa ympäröivään maailmaan. Olosuhteiden muuttaminen koetaan vaikeaksi, ja elämismaailma kapeutuu. Yksilö sinnittelee omassa toiseudessaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: elämismaailma
elämänhallinta
sosiaalinen toiseus
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record