A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11738
Title: A theoretical overview for variance estimation in sampling theory with some new techniques for complex estimators
Author: Ollila, Pauli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2004-09-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/11738
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Kun tehdään johtopäätöksiä otantaan perustuvista surveytutkimuksista, erityisesti monimutkaisilla estimaattoreilla, varianssiestimointimenetelmän oikea valinta on monessa tapauksessa tärkeää. Tunnetun linearisointiin perustuvan varianssiestimointimenetelmän lisäksi on olemassa monia menetelmiä, jotka perustuvat otoksen uudiskäyttöön. Näiden menetelmien laaja kirjo, erityisesti otantateoriassa, ei omaa vielä yhtenäistä teoreettista viitekehystä. Väitöskirjan ensimmäinen osa on teoreettinen katsaus varianssiestimointiin, kattaen otantateorian perusteet sekä nykyisen varianssiestimointimetodologian. Väitöskirja esittelee myös uusia varianssiestimointimenetelmiä sekä teoreettisia tuloksia. Kumulantteja ja k-tunnuslukuja käytetään hyväksi tutkittaessa teoreettista korjauskerrointa harhattoman varianssiestimoinnin tapauksessa. Esimerkkejä tästä lähestymistavasta annetaan perusjoukon varianssin estimaattorin varianssiestimoinnissa. Jälkiasetelmavektoreita, toisin sanoen varianssiestimointia varten keinotekoisesti laajennettuja asetelmavektoreita, käytetään skaalamuunnoksessa, joka tarvitaan korjattaessa otanta-asetelman ja uusotanta-asetelman välisen eron vaikutusta varianssiestimointiin. Väitöskirja sisältää myös korjausmenetelmiä, jotka käyttävät hyväksi kaksivaiheisia uusotanta-avaruuksia ja vaihtoehtoisesti kahden uusotoskoon avaruuksia, jotta mukaan tulisi myös estimaattorista riippuva korjaustekijä. Työssä esitetään myös uusia otantajakaumatuloksia kaksivaiheisessa otannassa koskien palauttamatta- ja palauttaen-tyyppisiä otanta-asetelmia. Varianssin hajottamista termeihin koostuen yksittäisotos- ja otosparitodennäköisyyksistä käytetään hyväksi eri varianssiestimaattoreissa. Lopuksi sekä vanhoja että uusia menetelmiä testataan kahdella olemassaolevalla pienellä perusjoukolla. Tuloksista näkyy, että mm. kaksivaiheisessa uusotannassa varianssiestimaattorin harha pienenee melkein jokaisella tutkituista estimattoreista, sekä yhdelle estimaattorille otosparimenetelmä tuottaa harhattoman varianssiestimaattorin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: otanta - estimointi - varianssianalyysi
otantateoria - varianssiestimointi
monimutkaiset estimaattorit
otoksen uudiskäyttömenetelmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record